Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Anno 1746

Den 15. Februar 1746. Var med Valdemar paa Bryggernes Lav-Hus Sal paa Hiørnet af Skinder Gaden og [tomt] om Eftermiddagen og hørte Trauer-Consert over Oluf Lund, som havde informeret Søster Helene paa Claveer, men var især en stor Mester paa Davids-Harpen. Man havde og hængt hans Skilderier øverst i Salen – han havde ladet sine Negle vokse til en stor Længde for Harpens Skyld.

Peter starter på Academiet

Den 4. eller 11. November 1746. Blev ieg Volonteur ved Søe-Cadetterne, hvilket min Fader havde først søgt hos Greve Wedel der var en Broder til Grevinde Dannerskiold, siden efter havde Justitz Raad Leth ogsaa der søgt for mig, at Grev Wedel ved sin Recommendation til Grev Dannerskiold ville forskaffe mig videre til Lærling ved Holmen eller Søe Cadet da Grev Dannerskiold just ved sin

Afgang fra Søe Etaten foreslog  mig til Volonteur.

Samme Tid var Hr. Commandeur C.F. de Fontenay Cheff for Cadetcompagniet, og Capitain G. Siversen Lieutenant derved.

Cadet Compag. var i alt over 80ve stærk og deres Navne efterfølgende:

[… Liste over Cadetterne det år…]

Den 30. November 1746. Var ieg første Gang ude paa Academiet om Formiddagen Kl. 10 med Justitz Raad Leth, for Commandeur Fontenay for at blive presenteret for ham.

Den 3. December 1746. Gik ieg første Gang med Kaarde.

Den 6. December 1746. Gik ieg første Gang med Søe-Cadet Mundering.

Den 10. December 1746. Gik ieg paa Academiet fra 2 til 4 den Eftermiddag og dantzede. Tog Lection første Gang hos den gamle Lambert, som informerede Cadetterne i at Dantze.