Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Anno 1740

Den 12. Marts 1740. Blev General Løvenørn begravet, som ieg hiemme kunne høre man skiød for, og kan erindre, ieg syntes det var farlig, saaledes at blive skiøt for. Født i Jylland 5 April 1686. Døde i Kiøbenhavn den 27. Februar 1740.

Den 25. Juni 1740. En Løverdag om Morgenen Kl. 8 ¾ blev Maria Rebecka født.

Den 27. Juni 1740. Døbt i Holmens Kirke.

Den 6. Juli 1740. Begyndte Jørgen Leth at gaa til Schinkels for at lære Latin. Skinkel var en gammel Student som havde 8 a 10 saadanne Disciple, fik 5 rd. om Quartalet.  De gik der baade Formiddag

og Eftermiddag

Den 5. August 1740. Blev Justitz Raad Brun Etatz Raad og 2den deputeret for finanserne. Hans ældste Søn Urban Brun fik igien hans Amtsforvalter Tieneste.

Den 26. November 1740. Holdt Kongen sit Indtog til Christiansborgs Slot, som nu var færdigbygget til beboelse, ieg var om Aftenen omkørende tillige med de andre for at se Illuminationerne.

Den 28. November 1740. Dronnings Geburtzdag. Kiørte ligeledes rundt om i Byen at se Illuminationer.

Den 30. November 1740. Kongens Geburtzdag, ligeledes.

Den 20. December 1740. Til Professor Leths.