Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Anno 1734

Først i Januar Maaned havde ieg Smaae Kopperne tillige med Jørgen Leth. Ieg var blind og meget slet deraf, at man ikke troede mig til Livet. Vi var bleven smittede af Maria Rebecka, som døde af dem sidst i forrige Aar d. 20. December.

Den 7. Januar 1734. Til Billes om Aftenen.

Den 1. Februar 1734. Ligeledes.

Den 8. 11. 14. 15. 17. 26. Februar 1734. Ligeledes.

Den 2. Marts 1734. Ligeledes.

Den 3. Marts 1734. Havde Jomfru Helene Dorothea Leth Bryllup i Kiøbenhavn med søcapitain Flensborg. Brylluppet stod i Huuset til Billes hvor hun var, da hun var en Cousine til hans første Kone. Flensborg var Enkemand og havde tvende smaa Børn, en Søn og en Datter. Han havde haft en Søbødker tilforn.

Var 4 Gange kørendes dertil.

Den 8. 9. 10. 11. Marts 1734. Til Billes.

Den 29. Marts 1734. Uden Porten ½ Dag.

Den 9. April 1734. I Visiter ½ Dag.

Den 10. April 1734. Til Billes.

Den 13. April 1734. I Visiter ½ Dag.

Den 17. Maj 1734. Uden Porten.

Den 30. Maj 1734. Til Admiral Billes.

Den 31. Maj 1734. I Gyldenlund hele Dagen.

Den 2. Juni 1734. Til Fazan Haugen hele Dagen.

Den 3. Juni 1734. Ligeledes.

Den 8. August 1734. Hele Dagen uden Porten.

Den 10. August 1734.  Paa Holmen til Billes.

Den 11. August 1734. Uden Porten hele Dagen.

Den 18. August 1734. I Ravnsberg 2 Gange kiørende.

Den 1. September 1734. Uden Porten ½ Dag.

Den 16. September 1734. Til Billes.

Den 22. September 1734. En Onsdag om Formiddagen et Qvarteer til 10 blev Christian født.

Den 23. September 1734. Døbt i Holmens Kirke af Provst Wøldicke.

Den 27. September 1734.  Uden Porten ½ Dag.