Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Anno 1738

Den 25. August 1738. Blev Professor Leths Datter Dorothea født.

Oktober 1738. Ved Micheli flyttede vi fra Pilestræde til Admiral Gaden i Skrædder Wichmands Gaard.  Gav aarlig Leye 150 Rigsdaler. I denne Gaard begyndte ieg at lære at læse hos studiosus Fugl, tillige med Helena Dorothea og Jørgen Leth som han alt i en Del Aar havde informeret.

Den 14. November 1738. En Fredag om Aftenen Kl. 5½ blev Niels Leth født.

Den 17. November 1738. Blev han døbt i Holmens Kirke af konsistorialraad Provst Hviid.