Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Anno 1739

Den ... April døde Professor Leths Frue Dorothea Sophia Mørch.

Den 22. April 1739. Blev hun begravet i Begravelsen i Trinitatis Kirke. Kunne erindre, at hun adskillige Gange havde været hos os.

Den 22. December 1739. Fik ieg en ny Sølvske med mit Navn i dobbelt Træk paa. Havde kiøbt samme for en spare-bøsses Penge ieg havde bekommet i 2, og 4 Skillinger for god Læsning og Skrivning.  De andre, Helene og Jørgen Leth kiøbte ligeledes hver en Ske for deres.