Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Anno 1733

Den 1. Januar 1733. Til Billes Eftermiddag og Aften.

Den 26. Januar 1733. Uden Porten ¾ Dag.

Den 3. og 27. Februar 1733. Til Billes.

Den 7. Marts 1733. Til Billes.

Den 12. Marts 1733. Til Basballes.

Den 15. Marts 1733. Uden Porten ½ Dag.

Den 7. April 1733. En hel Dag uden Porten.

Den 10. April 1733.  Den halve Dag uden Porten.

Ved PaaskeTider flyttede fra ommeldte Post Mester Holstes Hus, hvr der aarlig var givet 100 Rigsdaler i Leye til Reverentzgaden i Frue Fosses eller hr. Carstensens Hus foran paa høire Haand fra Hallandsaas af. Gav der aarlig 115 Rigsdaler Leye.

Den 13. Maj 1733. Uden Porten den halve Dag.

Den 24. Maj 1733. Til Lundehuset hele Dagen.

Den 8. Juni 1733. Til Fazan Haugen hele Dagen.

Den 16. Juni 1733. Uden Porten den halve Dag.

Den 7. Juli 1733. Til Gyldenlund hele Dagen.

Den 27. Juli 1733. En Mandag om Morgenen Kl. 1½ blev Christiana fød, og samme Dag bedt til Fadder.

Den 29. Juli 1733. Blev hun døbt i Nicolai Kirke.

Den 4. og 7. August 1733. Paa Toldboden og Holmen.

Den 14. og 17. September 1733. Uden Porten om Eftermiddagen.

Den 18. September 1733. I Visiter ½ Dag.

Den 1. Oktober 1733. Hele Eftermiddagen i Visiter.

Den 2. Oktober 1733. Paa Friderichsberg.

Den 13. Oktober 1733. Til Billes.

Den 16. Oktober 1733. Billes Eftermiddag og Aften.

Den 20. Oktober 1733. I Visiter ½ Dag.

Den 29. Oktober 1733. Til Billes om Aftenen.

Den 1. November 1733. Ligeledes.

Den 8. November 1733. I Visiter ½ Dag.

Den 15. November 1733. Døde Christiana om Morgenen tidlig.

Den 17. November 1733. Blev hun begravet i vores aabne Begravelse i Koret i Runde Kirke. Om Aftenen til Billes.

Den 10. December 1733. Havde Hr. C.L. Leth Bryllup i Norge med Jomfru Mørk, en kiøbmandsdatter i Laurvigen.

Den 20. December 1733. Døde den anden Maria Rebecka om Aftenen Kl. 7 af Smaae Kopper. Født 1731 d. 4. Marts.

Den 23. December 1733. Blev hun begraven i ommeldte Begravelse.