Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Anno 1737

Den 15. Februar 1737. Havde Justitz Raad U. Bruun Bryllup med Frue Elsebeth Steens Enke af Beckmand.

Den 8. Marts 1737. Fik Admiral Bille, Holmens Cheff, afskeden, han havde som bekendt været i Disput med Greve Danneskiold.

Den 23. Marts 1737. Døde Madam Anna salig Hr. Falk Leths i Sengeløse, 82 Aar, 2 Uger og 2 Dage gammel.

Den 1. April 1737. Begravet i Sengeløse Kirke.

Den 21. Maj 1737. Var Auction paa hendes Gods i Sengeløse.

Den 1. Juli 1737. Blev Professor Leths Datter Anna Leth født.

Ved Michelie flyttede vi fra Vimmelskaftet til Pilestræde paa Hiørnet af Regnegaden i Brygger Serups Gaard, gav 120 Rigsdaler aarlig.

Den 8. November 1737. En Fredag om Morgenen Kl. 7 blev Hans Leth født.

Den 9. November 1737. Døbt i Nicolai Kirke af Kapellanen hr. Terchelsen.