Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Anno 1736

Den 13. Marts 1736. En halv Dag i Visiter.

Den 28. April 1736. Blev Sogne-Præsten hr. C.L. Leth, min Moders Halvbroder beskikket til Professor cathechesos etc. s.s. theologiæ extraord. og Sogne-Præst til Trinitatis Kirke i Kiøbenhavn.

Den 23. Maj 1736. Til Dragør hele Dagen.

Den 1. Juni 1736. Døde Frue Justitz raadinde Anna Bruun (fød Leth) paa Antvorskov, en Cousine til min Moder.

Den 11. Juni 1736. Blev hun begravet i Sorterup Kirke.

Den 25. Juni 1736. I Visiter hele Eftermiddagen.

Den 6. Juli 1736. I Visiter hele Eftermiddagen.

Den 31. Juli 1736. Uden Porten hele Eftermiddagen.

Den 12. August 1736. Til Toldboden og Holmen.

Den 21. September 1736. Uden Porten om Eftermiddagen.

Ved Micheli flyttet vi fra Hummergaden til Vimmelskaftet i Madam Brokmands Gaard, gav 120 Rigsdaler aarlig Leye.

Ved samme Tider døde Præsten Hr. Falk Leth i Sengeløse, min Moders farbroder. Han døde Fredag d. 12. Oktober Eftermiddag Kl. 4. Begravet d. 19. Kl. 10 i Sengeløse Kirke.

Den 27. November 1736. Blev Anna Leth fød om Morgenen Kl. et Qvarteer til 9.

Den 28. November 1736. Blev hun døbt i Hellig Gejstes Kirke af Magister Kaasbøl.