Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Forskning på Nationalmuseet

Nationalmuseet er en forskningsinstitution under Kulturministeriet. Det har samme status og krav til forskningen som andre sektorforskningsinstitutioner. Rammerne for Nationalmuseets forskning findes i Museumsloven fra 2014 og i Lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer m.v. fra 1996.

Målsætning for museets forskning

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum, hvilket forpligter museet til at udføre og formidle forskning inden for museets hovedområder på både nationalt og internationalt niveau.

Museets forskningsaktiviteter er baseret på egne og eksterne samlinger, det antikvariske arbejde, arkiver, biblioteker og andre kildegrupper, der kan belyse de givne emner. Museets forskning bidrager på denne baggrund  til forståelsen af sammenhænge mellem samfund og samfundsudvikling, kultur og kulturel identitet, samt samspillet mellem menneske og natur. Inden for disse områder forsker museet for at opnå ny viden om kulturarven.

Museet formidler sine forskningsresultater både til den brede offentlighed og til forskningsmiljøer.

Forskning i verdensklasse

Det er en af hovedkonklusionerne som et internationalt evalueringspanel af højt kvalificerede forskere fra Sverige, Norge, Holland og Belgien har udtalt om Nationalmuseets forskning. Deres konklusioner kan man nu læse i en Evalueringsrapport der dækker perioden fra 1995-2004. Evalueringen blev gennemført i efteråret 2005.

Hovedkonklusionerne

- at Nationalmuseet udfører forskning af høj kvalitet

- at Nationalmuseets forskning på nogle områder er i verdensklasse

- at Nationalmuseet er bredt anerkendt som en attraktiv samarbejdspartner for andre forskere inden for - museumsområdet både i Danmark og udlandet

- at Nationalmuseets forskning er udgangspunkt for en højprofileret formidling, herunder udstillinger, undervisning og publikationer til det omgivne samfund

- at Nationalmuseets forskning er helt afgørende og relevant for at museet kan opfylde sine øvrige forpligtigelser både når det drejer sig om indsamling, registrering, konservering og formidling

Rapporten

Det samlede resultat af evalueringen findes i rapporten 'Evaluation of the research of the National Museum in Denmark 1995-2004'.

Nationalmuseets ligestillingsplan (Gender Equality Plan)

Fra EU-kommissionen er det fra 2022 et krav for at kunne deltage i et Horizon Europe-projekt, at man som institution har udfærdiget en såkaldt Gender Equality Plan. Det betyder, at Nationalmuseet ved underskrivelse af tilskudsaftaler med EU, også skriver under på at, at museet har en ligestillingsplan. Planen i sin helhed kan læses her (Gender Equality Plan).