Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Anno 1732

Ved Paasketiden flyttede fra Serups Gaard i Postmester Holstes fra Hiørnet af Admiralgaden og Fortunstræde nærmest Hvælvingen ved Nicolai Kirke. Gav 100 Rigsdaler.

Den 29. April 1732. Var med Fader og Moder til Admiral Billes boende paa Gammel Holm hvor min Moders Søster Jomfru H.I. Leth var i Huuset.

Den 9. Maj 1732. Var de til Ravensberg.

Den 23. Maj 1732. Blev C.L. Leth Præst i Norge. Min Moders Halvbroder.

Den 25. Maj 1732. Til Billes.

Den 29 Maj 1732. Uden Portene ½ Dag.

Den 9. Juni 1732. Ligeledes

Den 13. Juni 1732. Til Friderichsdal hele Dagen.

Den 15. Juni 1732. Til Justitz Raad Basballes om Eftermiddagen og Aftenen.

Den 4. Juli 1732. Til Fazan Haugen hele Dagen.

Den 20. Juli 1732. Til Killerdal hele Dagen, og om Aftenen til Billes.

Den 13. August 1732. En Onsdag, om Aftenen Kl. Qvarteer til 12, er ieg født i Kiøbenhavn. Mine Forældre var Rente-Skriver (siden Kammer Raad) Peter Schiønning, og Anna Leth, en Datter af Magister Jørgen Leth, Sogne-Præst i Store-Heddinge i Sælland og Provst i Stevns Herred.  De var da boende ved Nicolai Kirke paa Hiørnet af Admiral Gaden og Fortun Stræde, i Post Mester Reinholdt Holstes Hus i underste Etage, lige for Viin Gaards Stræde.

Den 14. August 1732. Blev der bedet til Fadder.

Den 15. August 1732. Blev ieg døbt i St. Nicolai Kirke af Magister Hunderup. Mandsfadderne var Hr. Falk Leth, Sogne-Præst i Sengeløse, min Moders farbroder, Lieutenant og Kongelig Eqvipage Mester Hans Leth, min Moders Broder. Renteskriver Jacob Andreas Paters, og Rente-Skriver Adam Levin Lindberg. Kvindefadderne. Salig Commandeur Høyers Enkefrue og Jomfru Chatarina Magerete Leth, min Moders Halvsøster. Var født med en saakaldet sejersskjorte.

Den 28. August 1732. Til Gyldenlund ½ Dag.

Den 7. September 1732. Til Dam-Huset hele Dagen.

Den 16. September 1732. Til Vibens Hus ½ Dag.

Den 5. Oktober 1732. ½ Dag uden Porten.

Den 8.  23. 30. Oktober 1732. Til Billes.

Den 24. Oktober 1732. I Visiter ½ Dag.

Den 25. Oktober 1732. Ligeledes.

Den 28. Oktober 1732. Uden Porten ½ Dag.

Den 30. Oktober 1732. Geburtzdag, hele Dagen uden Porten.

Den 28. November blev min Moders Broder Secretair Leth, Kammer Raad.

Den 15. December uden Porten.

Den 16. December 1732. Til Billes.

Den 31. December 1732. Blev Premier-Lieutenant Hans Leth Capitain i Søe Etaten og sprang Capitain-Lieutenant Classen forbi.