Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Anno 1741

Den 9. Januar 1741. Begyndte at skrive hos skrivemesteren N. Pedersen, tillige med 2de af mine Brødre. Jørgen Leth og Christian.

Den 2. Februar 1741. Avancerede min Fader til virkelig Kammer Raad.

Den 2. Februar 1741. Var de paa Holmen.

Den 8. Februar 1741. Var de paa Blaa Gaard.

Den 20. Maj 1741. Paa Amager.

Den 12. Juni 1741. Hele Dagen i Fortunen eller Dyrehaven.

Den 16. Juni 1741. Begyndte ieg at læse Latin og at lære Aurora.

Den 9. Oktober 1741. Blev ommeldte skrivemester N. Pedersen betalt for 3 Qvart. a 9 Rd. han holdt tillige Skole i Myntergaden.

Ieg havde forhen og lært noget at skrive af en, som tillige informerede Helene, men lærte især af en Karl, min Fader havde paa sit Contoir, navnlig Friderich Fibiger som skrev en skiøn Haand.

Den 10. Oktober 1741. Var de til Basballes.

Den  ... Oktober 1741. Fra Micheli blev Huus Leyen nu optalt til Procurator Brun, som havde kiøbt Gaarden af Skrædder Wichmann.