Historisk viden

Ældre jernalder

Ældre jernalder i Danmark omfatter perioden 500 f.Kr. – 400 e.Kr. og inddeles i tre underperioder: førromersk eller keltisk jernalder (500 – 1 f.Kr.), ældre romersk jernalder (1 – 200 e.Kr.) og yngre romersk jernalder (200 - 400 e.Kr.).

I tiden omkring 500 f.Kr. begyndte man at udvinde jern af lokale jernforekomster. Man var ikke længere afhængige af bronzen fra fjerne egne af Europa. Jern var desuden et meget stærkere og mere velegnet metal til våben og redskaber. Bønderne i ældre jernalder levede sammen i små landsbyer med fælles hegn. At det ikke altid foregik i fred og fordragelighed, vidner våbenofferfundet fra Hjortspring Mose om. Læs også mere om kvinden fra Huldremose, der blev lagt i mosen iklædt sin fineste dragt.

Et nyt metal, sølvet, dukkede op i tiden omkring Kristi fødsel. Den store sølvkedel fra Gundestrup er et godt eksempel herpå. Samtidig erobrede romerne store dele af Vesteuropa. Romerrigets nærhed medførte store kulturelle og samfundsmæssige ændringer i Danmark. I fyrstegravene fra Hoby og Himlingøje kan du se resultatet af mødet med Det Romerske Imperium.

Høvdingen fra Hoby blev begravet i tiden kort efter Kristi fødsel, og med sig fik han et prægtigt gravudstyr. Høvdingegraven fra Hoby

I 2. årh. f.Kr. blev liget af en kvinde lagt i en gammel tørvegrav i Huldremosen ved Ramten på Djursland... Kvinden fra Huldremose

Del denne side