Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Magtens netværk

I fyrsteslægternes grave fra 3. årh. e.Kr. er udstyret meget ens, også selv om gravene ligger spredt ud over Nordeuropa. Der var regler for hvilke genstande, der skulle følge den døde. Det fornemme bordservice til banketter og fester går igen i alle gravene. For hvis en magtfuld mand ville beholde sine allierede, måtte han beværte dem godt, når de var gæster hos ham. Netværket af tro støtter var livsvigtigt. Man styrkede de tætte bånd til hinanden ved store banketter og ved at dele kostbare gaver ud.

Denne guldfingerring af såkaldt "ormehoved type", udsmykket med stiliserede slange- eller ormehoveder, har siddet på fingeren af en rig fyrste, som levede i første halvdel af 3. årh. e.Kr. Han var 25-30 år gammel, da han døde og blev begravet i Himlingøje på Stevns. Med sig i graven havde han desuden fået et kostbart udstyr af romersk drikkeservice af bronze, to bemalede glasbægre, spænder, smykker, en kam og pilespidser af ben, endnu en guldfingerring og en armring af guld.

Magtens netværk
Fyrstegrave i Nordeuropa i det 3. årh. e.Kr. Det lyseblå område viser Romerrigets udstrækning på denne tid.
Magtens netværk
De rige grave fra Himlingøje ligger på Stevns.
The content element of type "tcrotationimage_plugin" has no rendering definition...