Historisk viden

Landtransport i jernalderen

Ikke alle vogne fra jernalderen er pragtvogne. Dele af grove arbejdsvogne fra perioden er også fundet. Fra Rappendam er fundet dele af undervogn og skivehjul; denne vogntype er en videreudvikling af bronzealderens enkle køretøjer.

Op gennem jernalderen fik vogne som transportmiddel stadig større betydning, efterhånden som veje og især vadesteder blev udbygget. Måden disse veje blev bygget på, var en videreudvikling af tidligere traditioner. Anlæggelsen af veje er praktisk betinget, og vejenes konstruktion varierer efter terrænets beskaffenhed.

Del denne side