Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Offermoserne - porten til den anden verden

Da Huldremosekvinden for mere end 2000 år siden kom af dage og blev anbragt i en mose på Djursland, var moserne en særdeles vigtig ressource for jernalderens mennesker. I mosen gravede man tørv, som blev anvendt som byggemateriale og som brændsel. Nogle moser indeholdt myremalm, et råstof som efter bearbejdning kunne laves om til jern. Moserne havde således stor betydning for det daglige liv, men derudover var moser og vådområder også porten mellem to verdener - menneskenes og gudernes. Her ofrede menneskene til guderne ved at lægge gaver ned i vandet. Gaverne var aflivede husdyr, tøj, sko, smykker, redskaber og lerkar fyldt med mad. Offergaverne skulle måske sikre en god og rigelig høst. Det største offer, menneskene gav, var et andet menneske.

Offermoserne - porten til den anden verden