Historisk viden

Ofringerne i Vimose

Ofringerne i Vimose tog til i mængde for lidt over 2000 år siden. I tiden umiddelbart før Kristi fødsel ofrede de lokale bønder lerkar, fødevarer og dyr. Tit blev dyret parteret og kun udvalgte dele tøjret til en pæl. Måske spiste man resten i forbindelse med offerceremonien?

Omkring Kr.f. blev de første våben ofret i Vimose: et enægget sværd og 12 små lansespidser. Knap 100 år senere ofredes der igen hærudstyr: mindst 50 lanser, spyd, sværd, skjolde, bælter og kamme af tak stammer herfra. I løbet af 2. og især 3. årh. e.Kr. steg antallet af våbenofringer, ikke kun i Vimose, men også på resten af Fyn og i Jylland. Langt over 2.500 genstande blev ødelagt og kastet i Vimose i det tidlige 3. årh. e.Kr. Genstandene var tit samlet sammen i større bundter omviklet med snor eller tøj. Oftest var det våben og andre sager, som kom langvejs fra, f.eks. sværd og sværdbælter fra Romerriget. Lanser og spyd stammede derimod fra det nuværende Sverige, Norge, Tyskland og Polen.

I denne tid rasede magtkampe i hele Nordeuropa. I Vimose ofrede sejrherren krigsbyttet til guderne som tak for sejren. Lederen forestod sandsynligvis også offerceremonien ved disse ritualer. Som befolkningens religiøse overhoved iscenesatte han ofringernes rituelle ødelæggelse af tusindvis af våben og andet hærudstyr – et symbolsk ritual til ære for både guder, venner og fjender.

Del denne side