Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Sværdbælterne fra Romerriget

I 3. årh. e.Kr. bar soldaterne deres sværd i en skrårem over skulderen – et såkaldt bandolér. Vimose indeholder en af de største samlinger af romerske bandolérbeslag af bronze til sværdbælter. Fire af disse bærer en rund, forgyldt blikplade med en ørn med en sejrskrans i næbbet. Ørnen står på Jupiters tordenkile mellem to standarder. Deres indskrift er bogstaverne

"I O M", som står for Iupiter Optimus Maximus (Jupiter, den bedste og største). Beslagene var næppe standardudstyr for en menig soldat, men har oprindeligt tilhørt officerer i romersk tjeneste.

Et af de andre romerske bandolérbeslag har oprindeligt tilhørt en såkaldt Beneficiarius, der bl.a. førte kontrol med de romerske veje. Beneficiarerne var også efterretningsfolk og samlede oplysninger om fremmede folkeslag. Måske har en efterretningsmand sluttet sig til en af de germanske hære for at samle oplysninger om nordgermanerne? I så fald nåede han aldrig hjem med oplysningerne, for hans sværdbælte endte i den fynske offermose.

Sværdbælterne fra Romerriget
Bandolerplade fra Vimose.