Historisk viden

En fyrsteslægt på Stevns

Ved Tryggevælde Å’s nedre løb på Stevns, nogle få kilometer før åen løber ud i Køge Bugt, ligger Himlingøje gravpladsen. Det er en gravplads, der har været anvendt gennem flere generationer, i 2. og 3. årh. e.Kr. Gennem de sidste 150 år er der jævnligt dukket fund op, ikke mindst fordi en jernbane blev anlagt tværs hen over gravpladsen og forstyrrede nogle af gravene.

I Himlingøje blev mænd og kvinder af høj byrd gravlagt. Der var en iøjnefaldende forskel på gravene, eller rettere sagt på gravenes indhold, idet nogle var helt uden gravgaver, mens andre bugnede af rigdomme. Formentlig drejer det sig om en fyrsteslægts hvileplads, men også om begravelser af tyende og trælle, som arbejdede for den rige familie. Et væsentligt indslag i gravgodset er glas, der er blevet fremstillet i de romerske provinser.

Så velbevarede er nogle af disse glas, at findere har anvendt dem som blomstervaser uden at vide, at det faktisk drejede sig om fine oldtidsglas!

Del denne side