Historisk viden

Nye magthavere

I slutningen af 2. og i 3. årh. e.Kr. kom nye betydningsfulde familier til magten i Danmark, Sverige, Norge og Nordtyskland. De havde fælles magtsymboler og kontakter over store afstande. Ved hjælp af alliancerne med romerne opretholdt familierne deres magt. De var de største forbrugere af romerske varer i Nordeuropa. Et stort antal bronzekar, drikkeglas og mønter fandt vej fra de romerske Rhin-provinser. Kontakterne med Romerriget fik stor betydning for de skandinaviske magthavere, der til en vis grad overtog romernes livsstil.

Del denne side