Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Hans (1481 - 1513)

Biografi


Allerede inden Christian 1.´s død var Hans blevet hyldet som arving i de tre nordiske riger. I første omgang var det dog kun Danmark og Norge, der hyldede ham som konge, mens Sverige lod vente på sig og hørte kun i en kort periode under Hans.

Hans havde et roligt temperament, samtidig med at hun godt kunne demonstrere en vis brutalitet og beregning. Det fik eksempelvis den danske stormand Poul Laxmand at mærke. Det kan ikke bevises, at det var Hans, der stod bag mordet på Laxmand, men morderne blev aldrig straffet og en måned efter benyttede Hans sig af situationen og konfiskerede Laxmands ejendom.

I 1500 måtte Hans inkassere et ydmygende nederlag. Sammen med en 12.000 mand stor hær var han rykket ind i Ditmarsken, som nægtede at anerkende ham som fyrste. Men hæren blev overrasket af marskens ufremkommelige terræn og blev nedkæmpet af letbevægelige bondekrigere.

Hans huskes dog ikke kun for sin hårdhed, men også for sin velvillighed overfor borgerlige personer. I stedet for altid at benytte adelige til embeder, ansatte han også almindelige borgere. På den måde fik han både dygtigere og mere loyale embedsmænd.

Begivenheder


1490: Hans og hertug Frederik og deler Slesvig-Holsten mellem sig.
1492: Columbus opdager Amerika.
1497: Hans krones endeligt som svensk konge. Han mister dog magten igen i 1502.
1500: Hans og hertug Frederik (Frederik 1.) prøver forgæves at erobre Ditmarsken.
1502: Stormanden Poul Laxmand myrdes på Højbro i København.

Slægten


Gift med: Christine af Sachsen
Far: Christian 1.
Mor: Dorothea af Brandenburg
Farfar: Diederik den Lykkelige af Oldenburg og Delmenhorst
Farmor: Hedevig af Holsten
Morfar: Johan af Brandenburg
Mormor: Barbara af Sachsen
Børn: Christian 2. og Elisabeth