Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Privatliv og cookies

På denne side kan du læse og orientere dig i den gældende privatlivspolitik for Nationalmuseets website: https://www.natmus.dk

Du kan også læse Nationalmuseets Cookiedeklaration, hvor du kan se hvordan vi bruger cookies og hvordan du ændrer dit samtykke.

Nationalmuseets privatlivspolitik

Du kan læse om, hvordan Nationalmuseet indsamler og behandler dine personoplysninger, som du afgiver eller efterlader, når du fx besøger vores hjemmesider, eller når du opholder dig på en af vores adresser og anvender de services og funktioner, som vi tilbyder.

Du kan også læse om, hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger, som vi får af dig, når du kontakter os.

1. Indsamling af oplysninger

På Nationalmuseet indsamler og behandler vi blandt andet personoplysninger, når du besøger vores hjemmesider eller de sociale medier, som vi bruger (Facebook, Instagram m.fl.). Vi indsamler og behandler fx også personoplysninger, når du giver os noget af dit indbo til bevaring eller forsknings- og formidlingsbrug, og når du har fundet danefæ og skal modtage danefægodtgørelse. Vi indsamler og behandler også dine personoplysninger, når du får adgang til vores genstande og arkivalier og registrerer dig i en af vores besøgsprotokoller, eller når du booker en omvisning eller et undervisningsforløb. Hvis du køber varer i vores webshop, indsamler og behandler vi også dine personoplysninger, så vi kan gennemføre handlen med dig. Det gælder også når du køber billetter til et arrangement eller årskort online. Endelig behandler vi personoplysninger om dig, når du af egen drift kontakter os. Det gør vi for at besvare og behandle din henvendelse.

2. Formål og behandlingsgrundlag

Vi behandler kun dine personlysninger, når det er sagligt og relevant, og når vi må i henhold til persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Vi må blandt andet behandle dine personoplysninger, hvis vi skal opfylde en aftale indgået med dig, hvis vi skal udføre en myndighedsopgave eller en opgave i samfundets interesse eller hvis vi er forpligtet hertil i henhold til gældende lovgivning. Vi må også behandle dine oplysninger for at overholde en retlig forpligtelse og hvis behandlingen er nødvendig for at beskytte dine vitale interesser. Vi må også behandle dine oplysninger i andre tilfælde, men de nævnte er de typiske situationer.

Hvis vi skal have dit samtykke for at behandle dine personoplysninger, indhenter vi det hos dig, inden vi behandler dine oplysninger.

Museets hjemmesider, sociale medier og cookies

Visse personoplysninger er nødvendige at indsamle for, at du kan anvende museets hjemmesiders funktioner. Det vil fremgå af de relevante formularer, om du skal afgive personoplysningerne for at kunne gå videre. Hvis du skal give os bestemte oplysninger, vil det feltet være markeret med en stjerne (*). Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende oplysninger, kan du muligvis ikke benytte den ønskede funktion. For eksempel har vi brug for dine kontaktoplysninger for at kunne besvare en henvendelse fra dig.

Når du besøger vores hjemmesider, afgiver og efterlader du dig elektroniske spor. Sporet er en ”cookie”. Cookies anvendes i dag på stort set alle hjemmesider og er i mange tilfælde nødvendige for at levere services på hjemmesiden. En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på din pc, tablet, smartphone e.l., så udstyret kan genkendes.

Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde statistik over brugernes anvendelse af hjemmesiden og til optimering af sidens indhold. En cookie er en passiv fil og kan således ikke indsamle oplysninger fra brugerens computer eller sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Nogle cookies placeres af andre parter (såkaldte tredjeparter) end den, som står i adresselinjen i browseren (URL’en). Det kan være almindeligt indhold, men også f.eks. analyseværktøjer eller indlejrede kommentarfelter. Det betyder, at der gemmes cookies fra andre parter end den, som ejer hjemmesiden.

Nogle cookies gemmes kun på brugerens IT-udstyr, så længe brugeren har sin browser åben (sessionscookies). Andre cookies gemmes i et længere tidsrum (persistente cookies). Når brugeren gen-besøger en hjemmeside, vil sessions-cookies blive sat på ny, mens persistente cookies typisk fornyes.

På Nationalmuseet anvender vi funktionelle cookies for at få hjemmesiderne til at fungere. Det kan fx være en cookie, der registrerer og husker, hvad du har i din indkøbskurv eller husker og udfylder søgefelter automatisk. De fleste cookies er udviklet specifikt til Nationalmuseets hjemmesider.

Vi anvender også visse funktionelle cookies fra tredjepart:

Medieplayer cookies

anvendes til at regulere billede og/eller lydkvalitet i forhold til din netværkshastighed. Det er tilfældet i forbindelse med indlejring af medier fra isuu, youtube, vimeo og soundcloud.

Plug-ins til sociale medier

giver mulighed for enten at dele indholdet af en hjemmeside eller 'like' indholdet på et socialt medie. Det er fx tilfældet med billeddeletjenesten Pinterest.

Vi anvender også cookies til analyseformål og markedsføring. På Nationalmuseets hjemmesider samt tilknyttede underdomæner bruger vi cookies til at undersøge, hvordan siderne bliver brugt gennem tjenesten Google Analytics. Oplysningerne i statistikken er anonyme og kan ikke henføres til navngivne brugere. Derudover bruger vi cookies til at målrette vores digitale annoncering via Google og Facebook og dertil knyttede platforme såsom YouTube og Instagram.

Læs vores cookiepolitik her.

Vi linker nogle gange til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andres hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer, som de har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du derfor læse privatlivspolitikken på siden.

Nyhedsbreve

Når du tilmelder dig et af vores nyhedsbreve, indsamler vi dit navn og din mail. Det gør vi for at kunne sende dig nyhedsbrevet. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet, enten ved at bruge afmeld-funktionen eller ved at skrive til museet på doga@natmus.dk

Tilmelding til arrangementer, invitationer via mailinglister samt booking af undervisning

Når du fx tilmelder dig et arrangement eller booker undervisning på Nationalmuseet indsamler vi dine kontaktoplysninger (navn, mail og telefonnummer) for at kunne gennemføre arrangementet eller omvisningen. Oplysningerne deles ikke med andre. Vi gemmer dine oplysninger, så længe vi skal bruge dem til at gennemføre arrangementet. Hvis du afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer til afgivelse af oplysningerne.

Hvis du har sagt ja til at være på en mailingliste med henblik på at blive inviteret til kommende arrangementer på museet, kan du til enhver tid bede om at blive slettet fra mailinglisten. Det gør du ved at sende museet en mail på doga@natmus.dk

Tv-overvågning

Hvis du opholder dig på en af Nationalmuseets adresser, indsamler vi personoplysninger i form af tv-overvågning. Denne overvågning foretages i overensstemmelse med den til enhver tid gældende regler for tv-overvågning.

Køb af ydelser, herunder billetter, årskort, omvisninger, varer på museumsbutikken.dk, museumsfaglige ydelser og leje af lokaler

Når du køber en ydelse af museet, giver du samtykke til, at vi indsamler og behandler oplysninger om dig. Det er typisk dit navn, mail, telefonnummer og bankoplysninger, som vi har brug for, for at kunne effektuere din bestilling.

Når du køber en ydelse af museet, gemmer vi dine oplysninger i mindst 5 år i henhold til reglerne i bogføringsloven.

Hvis du modtager et årskort i gave, indsamler og behandler vi dine personoplysninger, når du får udleveret dit årskort.

Hvis du har et årskort til museet, tager vi et billede af dig til vores database, så vi kan sammenholde kortet med dit fotografi, fx hvis dit kort bortkommer.

Indsamling ved brugerundersøgelser

Hvis du deltager i en brugerundersøgelse om din oplevelse hos os, bruger vi besvarelserne i anonymiseret form til analyse og statistik. Ved besvarelse giver du samtykke til, at vi behandler oplysninger om dig, herunder dit navn, din mail og eventuelt telefonnummer. Som udgangspunkt afgiver du dog alene oplysninger om dig selv, som ikke kan henføres til dig. Det kan for eksempel være oplysninger som hvem du har besøgt museet med, alder og køn, indkomstniveau, nationalitet o. lign. Når du besvarer en brugerundersøgelse, samtykker du samtidig til, at vi gemmer din besvarelse. Når vi har analyseret din besvarelse, vil den blive anonymiseret til brug for generel analyse og statistik.

Hvis du kontakter museet

Vi behandler også dine personoplysninger, når du selv kontakter museet.

Hvis du søger et job på museet, behandler vi dine personoplysninger i statens e-rekrutteringssystem HR-manager. Du kan læse om, hvordan museet behandler personoplysninger i forbindelse med ansøgninger her.

Når du har fundet danefæ, indsamler vi og behandler dine oplysninger med henblik på at kunne udbetale danefægodtgørelse.

Når du får adgang til vores genstande eller arkivalier og registrerer dig i en af vores besøgsprotokoller, indsamler vi og behandler dine personoplysninger. Når det ikke længere er relevant for os at have oplysningerne, sletter vi dem.

Kulturministeriets whistleblowerordning

Nationalmuseet er en del af Kulturministeriets whistleblowerordning, som dækker alle statsinstitutioner på ministerområdet.

Som samarbejdspartner til Nationalmuseet og som ansat hos en samarbejdspartner kan du sende oplysninger om kritisable forhold ind til Kulturministeriets whistleblowerordning. Du kan f.eks. sende oplysninger ind om strafbare forhold, grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, forvaltningsretlige principper eller væsentlige interne retningslinjer på Nationalmuseet, grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen som eksempelvis grov chikane, seksuel chikane og bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

Du kan sende oplysninger ind til whistleblowerordningen uden at oplyse din identitet. Der vil kunne forekomme helt ekstraordinære tilfælde, hvor f.eks. politiet vil forsøge at indhente oplysninger om en person, der har indgivet en indberetning anonymt, for at afværge forbrydelser, der kan indebære fare for statens sikkerhed eller menneskers liv eller helbred.

Hvis du sender en henvendelse som led i whistleblowerordningen håndteres den i første omgang af Kulturministeriets Koncern HR, der sørger for videresendelse til museet. Kulturministeriets Koncern HR orienterer departementschefen om din henvendelse, og museet vil også underrette Koncern HR og departementschefen om resultatet af vores behandling af din henvendelse.

Nationalmuseet kan have behov for at stille dig spørgsmål for at sikre, at sagen kan oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles. Hvis du har sendt oplysninger ind uden at oplyse din identitet eller dine kontaktoplysninger, vil museet kommunikere med dig via den mailadresse, du har sendt henvendelsen fra.

Videregivelse af dine oplysninger

Nationalmuseet deler personoplysninger med tredjeparter i det omfang i disse situationer:

  • tredjeparter som leverer produkter og ydelser til dig, så de kan behandle og gennemføre dit køb
  • Nationalmuseets forskellige it-serviceleverandører, som stiller løsninger til rådighed for, at vi f.eks. kan sælge billetter, udsende nyhedsbreve, lave brugerundersøgelser, kampagner, tv-overvåge adgangsforhold, behandle jobansøgninger og lignende.
  • myndigheder i den udstrækning lovgivningen kræver det.
  • Oplysninger, som Nationalmuseet har modtaget som led i whistleblowerordningen, vil blive journaliseret og behandlet som led i håndteringen af sagen. De personer, som indberetningen vedrører, vil få besked om sagen, herunder hvis den f.eks. henlægges som grundløs, ligesom de vil blive underrettet og inddraget, hvis sagen skal realitetsbehandles, medmindre museets konkret vurderer, at underretningen vil gøre det umuligt eller i væsentlig grad forhindre vil hindre opfyldelsen af formålet med behandlingen (Databeskyttelsesforordningens art 14, stk. 5, litra b).Nationalmuseet underretter Koncern HR og departementschefen om resultatet af vores behandling af indberetninger til whistleblowerordningen.

3. Samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen.

Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før du tilbagekaldte dit samtykke.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du muligvis ikke fuldt ud benytter de funktioner, som vi tilbyder på vores hjemmeside, ligesom du heller ikke kan modtage et nyhedsbrev eller en invitation via en mailingliste.

4. Sikkerhed og opbevaring

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau.

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger så længe det er relevant og vi har et sagligt formål hertil, eller indtil du trækker dit samtykke til behandlingen tilbage. Vi kan behandle og opbevare dine oplysninger i en længere periode end beskrevet ovenfor, såfremt oplysninger er anonymiseret, hvilket betyder, at vi ikke længere kan spore oplysningerne tilbage til dig. For så vidt angår dine købsoplysninger er vi forpligtet til at gemme disse i mindst 5 år ifølge bogføringsloven.

Museet er en offentlig myndighed og har journalpligt i henhold til offentlighedsloven, hvilket betyder, at museet i nogle tilfælde ikke må slette personoplysninger.

5. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Du kan gøre indsigelse mod, at vi indsamler og behandler dine personoplysninger, og du har ret til at bede om få berigtiget unøjagtige oplysninger om dig. Du har også ret til at bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Du har også ret til at bede os om at slette oplysninger om dig. Vi sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, hvis behandlingen sker som led i en myndighedsopgave, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os. Vi beder dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din mail, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned.

6. Klage over behandling af dine personoplysninger samt kontaktoplysninger på museets Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte museet eller museets beskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte museets Databeskyttelsesrådgiver:

Kammeradvokaten
Advokatfuldmægtig Katarina Søby Laursen
Vester Farimagsgade 23
1606 København V
dpo-natmus@kammeradvokaten.dk

Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

9. Kontakt

Nationalmuseet er dataansvarlig, når museet indsamler og behandler personoplysninger om dig. Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har spørgsmål til museets behandling af dine oplysninger, herunder denne privatlivspolitik, kan du kontakte os som angivet nedenfor:

Nationalmuseet
CVR: 22 13 91 18
Ny Vestergade 10
Prinsens Palæ
DK-1471 København K.
Telefon +45 3313 4411

post@natmus.dk
digital.post@natmus.dk (sikker post)

Privatlivspolitikken er senest opdateret 29. oktober 2020. Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.