Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Christian 8. (1839 - 1848)

Biografi


Ved Frederik 6.´s død blev det fætteren Christian 8., der overtog tronen, da Frederik ikke efterlod sig sønner.

Christian var lidt af en livsnyder, der samtidig var en stor beundrer og kender af kunst og videnskab. Livsnydelsen gik dog aldrig ud over fliden, og han gik til sit arbejde med stor pligtopfyldenhed.
Christians første store politiske opgave kom i 1813 som norsk statholder. Det varede dog kun kort, for allerede året efter, blev Norge ved Freden i Kiel afstået til Sverige. I den forbindelse var han for en kort bemærkning norsk konge, da Nordmændene søgte at blive selvstændige og indføre fri forfatning. Svenskerne nedkæmpede dog oprøret, og Christian måtte kort tid efter vende hjem til en post som guvernør over Fyn.

Herefter fulgte en række år uden den store politiske indflydelse. Den kom først, da han blev konge, og det på en anden måde end den voksende liberale bevægelse havde regnet med. De havde håbet, at han ligesom i Norge ville arbejde for en fri forfatning. I stedet fik de en konge, der aktivt bekæmpede de nye demokratiske tendenser.

Begivenheder


1839: Den liberale danske avis Fædrelandet begynder at udkomme som dagblad.
1839: Louis Daguerre opfinder fotografiet.
1843: "Kjøbenhavns Sommer-Tivoli" grundlægges.
1844: Christian udsender et cirkulærer der indskrænker bønders ret til at holde møder.
1844: Rødding Højskole, den første Grundtvigske højskole åbner
1847: Jernbanen København - Roskilde åbner.

Slægten


Gift med:
1. Charlotte Frederikke af Mecklenburg-Schwerin
2. Caroline-Amaline af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg
Far: Arveprins Frederik.
Mor: Sofie Frederikke af Mecklenburg-Schwerin
Farfar: Frederik 5.
Farmor: Louise af Storbritanien
Morfar: Ludvig af Mecklenburg-Schwerin
Mormor: Charlotte Sophie af Sachsen-Koburg-Saalfeld
Børn: Frederik 7.