Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Christian 10. (1912 - 1947)

Biografi


Christian 10. voksede op under Christian 9. og var nært knytte til ham. Dette sås i de første regeringsår, hvor han var præget af militære formaliteter og blandede sig i politik. Det førte bl.a. til "Påskekrisen" i 1920, hvor Christian 10. i forbindelse med spørgsmålet om Flensborgs tilbagevenden til Danmark, efter pres fra konservative kredse afsatte regeringen. Der var nærmest tale om et statskup, og efter bl.a. trusler om generalstrejke måtte Christian give sig. Siden holdt han sig til de parlamentariske spilleregler.

Under Besættelsen blev kongen et nationalt symbol på den passive modstand mod tyskerne. Hans daglige rideture i København fik stor symbolsk betydning, og det samme fik den såkaldte "Telegramkrise": På sin 72 års fødselsdag modtog kongen et telegram fra Hitler, som han besvarede med mindst mulig høflighed. Hitler rasede og fik en mere tyskvenlig regering med Scavenius i spidsen indsat. Episoden blev et billede på det, den kommunistiske avis Land og Folk mente, da den ved kongens død skrev, at han havde "været politisk uangribelig ..., men også at han i kritiske situationer har vist en så rankrygget holdning, at den burde tjene som forbillede for regeringen og de ansvarlige politikere".

Begivenheder


1914: 1. Verdenskrig. Danmark er neutral.
1915: Kvinderne får valgret til Rigsdagen.
1917: De Vestindiske øer sælges til USA.
1920: Christian 10. afsætter ministeriet Zahle og forårsager den såkaldte "Påskekrise".
1920: Nordslesvig kommer tilbage til Danmark.
1924: Første socialdemokratiske regering.
1933: Nye sociallove. Brud med almisseprincippet.
1939: Ferielov: 9 dages ferie til alle.
1940: Danmark besættes af Tyskland.
1943: Regeringen afsættes af tyskerne.
1945: Atombomber sprænges over Japan.

Slægten


Gift med: Alexandrine af Mecklenburg-Schwerin
Far: Fredrik 8.
Mor: Louise af Sverige-Norge
Farfar: Christian 9.
Farmor: Louise af Hessen-Kassel
Morfar: Carl 15. af Sverige-Norge
Mormor: Louise af Nederlandene
Børn: Frederik 9. og Knud