Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Christian 2. (1513 - 1523)

Biografi


Christian 2. huskes nok mest for sit mangeårige fangenskab på Sønderborg Slot. Her sad han 16 år efter i 1532 at være blevet taget til fange i et forsøg på at genvinde noget af sit tabte rige. Knapt 10 år tidligere var han blevet fordrevet som konge efter nogle begivenhedsrige og blodige regentår. På vej fra Norge til Danmark blev han offer for sin egen medicin, et brudt løfte om frit lejde. Nogenlunde samme metode havde han brugt, da han skrev sig ind i svensk historie som Christian Tyran. Her havde han lovet adelsfolk og borgere, som var indespærrede i Stockholm, at han ikke ville gøre dem noget, hvis de overgav sig. Dette løfte blev brudt, og i stedet lod han 82 stormænd henrette på byens Stortorv.

Men selvom det primært er disse to ting Christian huskes for, stod han også for en politik, der gik ud på at begrænse adelens indflydelse og i stedet styrke landet som handelsnation. Dette blev til fordel for købmandsstanden og bønderne. Derudover begyndte Christian lige som Hans at bruge borgerlige personer til kongelige embeder.

Begivenheder


1517: "Luthers 95 teser". Munken Martin Luther starter oprør mod den katolske kirke.
1520: Christian erobrer Sverige.
1520: Det Stockholmske Blodbad. Christian henretter 82 af sine svenske modstandere.
1523: Christian fordrives som konge.

Slægten


Gift med: Elisabeth (Nederlandene)
Far: Hans
Mor: Christine af Sachsen
Farfar: Christian 1.
Farmor: Dorothea af Brandenburg
Morfar: Ernst af Sachsen
Mormor: Elisabeth af Bayern
Børn: Hans, Dorothea og Christine.