Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Opdatering på Danefæsagsbehandling under de seneste skærpede restriktioner

18.05.2021

Københavns kommune er omfattet af skærpede restriktioner fra d. 09.09.2020-01.08.2021

Det betyder for Danefæsekretariatet og økonomiafdelingen, at vi arbejder hjemmefra med alle de processer af sagsbehandlingen og udbetalingen af danefægodtgørelse, som det er muligt at foretage uden at møde ind på arbejde. Men vi møder ind på arbejde for at varetage de processer, hvor vi skal håndtere genstandene fysisk, for at sikre at sagsbehandlingsprocessen fortsætter effektivt som hidtil.

Nationalmuseet har under nedlukningen ikke kunne køre de sædvanlige danefækaravaneture, hvor vi afhenter genstande til danefævurdering på lokalmuseerne. Nationalmuseet prioriterer resten af året at fokusere på sagsbehandlingen, så der kommer danefæbreve og danefægodtgørelser ud til finderne af de allerede indleverede genstande.

Nationalmuseet planlægger at genoptage karavaneturene i løbet af 2021. Med forbehold for om det er muligt ift. de på det tidspunkt gældende retningslinjer vedr. COVID-19.

 

 

 

Danefæ

Danefæ

 

 

 

Danefæ er genstande fra fortiden, der kommer til veje som jordfund i Danmark, og som er forarbejdet af ædelt metal eller i øvrigt er af kulturhistorisk værdi, herunder mønter. Den, der finder danefæ eller får danefæ i sin besiddelse, skal aflevere det, idet danefæ tilhører staten.

Loven om danefæ kan spores tilbage til middelalderen. Nationalmuseet administrerer denne lov, der sikrer, at vigtige fund fra Danmarks fortid bliver bevaret for kommende generationer. Hvis du har fundet et danefæ kan du læse om indlevering af danefæ.

På Nationalmuseet kan du se udstillingen med danefæ. Danefæene bliver udskiftet løbende, når der dukker nyt op af den danske muld.

 

Information om Danefæudstillingen og afholdelse af Danefædag 2020

Danefæudstillingen og danefædagen 2020 i Kongernes Jelling

https://www.conferencemanager.dk/danefaedag2020

The content element of type "tccontacts_plugin" has no rendering definition...