Historisk viden

Tales of Bronze Age Women

Tales of Bronze Age Women - på dansk Bronzealderkvinders fortællinger - er et 3-årigt tværfagligt forskningsprojekt som undersøger mobilitet, identitet og samfundsroller hos bronzealderkvinder i Danmark. Projektet, som er støttet af Carlsbergfondet, benytter de nyeste forskningsmetoder inden for biomolekylær, biokemisk, antropologisk og arkæologisk analyse til at undersøge skeletmaterialet.

Forskningsgruppen

Projektleder Forskningsprofessor Karin M. Frei, samarbejder med en række forskere med forskellige faglige ekspertiser og fra forskellige institutioner, herunder arkæologer, museumsfolk, genetikere, retsmedicinere, tekstil eksperter, geologer, geokemikere, antropologer m.fl.

Nyheder

Forskningen og dens resultater har interesse for et bredere publikum, og vi sigter på at gøre vores resultater tilgængelige via offentlige og sociale medier. Her kan du følge hvordan vi kombinerer forskellige discipliner med henblik på at kortlægge livshistorier fra fortiden.

Publikationer

Vores mål er at formidle resultaterne af vores undersøgelser i en række peer review publikationer i internationale tidsskrifter, hvoraf nogle vil være Open Access (se links se under publikationer) såvel som populærvidenskabelige tidsskrifter, konferencer, offentlige foredrag samt gennem offentlige og sociale medier.

Forskningsprojektet er støttet af Carlsbergfondet. Læs mere om om Carlsbergfondet og projektetfondets website

Del denne side