Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Elisabeth Munksgaard Fonden

STIPENDIER

Fonden yder økonomisk støtte til studerende og kandidater inden for fagene forhistorisk arkæologi og klassisk arkæologi samt historie.

Der uddeles stipendier på normalt op til 50.000 kr., fortrinsvist som dækning af udgifter der påbegyndes efter uddelingen d. 23 dec. har fundet sted i forbindelse med:

  • forskning (speciale- og ph.d.-studier i ovennævnte fag)
  • publicering af forskningsresultater, herunder doktordisputatser
  • studerendes og yngre kandidaters rejse- og studieophold, samt andre udgifter i forbindelse med forskning.

Der ydes kun støtte, såfremt det kan sandsynliggøres, at projektet i øvrigt er fuldfinansieret.

Ansøgninger skal være underskrevet personligt samt være ledsaget af karakterblad, udtalelse fra vejleder og specialebedømmelser samt budget. Ligeledes skal det oplyses, hvorvidt et evt. legat skal udbetales til ansøger, eller, hvis bevillingen knytter sig til en opgave på en institution, udbetales til denne og administreres derfra.

Søges publiceringsstøtte vedlægges faglig vurdering eller tilsagn om optagelse i tidsskrift eller serie samt tilbud fra trykkeriet. Ansøgninger uden disse bilag vil ikke blive behandlet.

Ansøgningsskema, ansøgning, en sides CV og budget skal sendes elektronisk i en samlet PDF-fil og skal være modtaget inden den 1. oktober kl. 12.00 på e-mail munksgaard@natmus.dk. Svar på ansøgninger udsendes d. 23. december.

Ansøgningsskema er obligatorisk og håndskrevne ansøgninger modtages ikke.