Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Samarbejdspartnere

Ekspeditionsmedlem Qavigârssuaq Miteq og Qaqortingneq, som ekspeditionen mødte i Arktisk Canada.
Ekspeditionsmedlem Qavigârssuaq Miteq og Qaqortingneq, som ekspeditionen mødte i Arktisk Canada.

Internationalt samarbejde

I 2014 blev Nationalmuseet inviteret med i samarbejdet mellem den inuitiske organisation Kitikmeot Heritage Society og the Geomatics and Cartographic Research Centre på Carleton University, der sammen var i gang med at udvikle et digitalt atlas over den 5. Thule Ekspedition. Målet for dette samarbejde er at tilgængeliggøre alt etnografisk, arkæologisk og fotografisk materiale indsamlet af ekspeditionen i Inuinnait området i arktisk Canada. Nationalmuseet ønsker fremadrettet at udvide kredsen af samarbejdspartnere, og arbejder derfor sammen med Nunavut's Territorial Archives, så også andre lokale inuitiske organisationer bliver inddraget i projektet. Denne inddragelse af forskellige inuitsamfund vil søge at sikre de forskelligartede, lokale ønsker fra de enkelte samfund og tilsammen stile efter en digitalisering af det totale materiale fra ekspeditionen.

Nyt nordisk kuratorisk netværk

Nationalmuseet har sammen med Museum of Cultural History, Oslo, og Nordiska Museet, Stockholm, taget de første skridt i et nyt nordisk samarbejdsnetværk mellem nordiske museer der huser arktiske og sub-arktiske samlinger. Dette samarbejde vil dele erfaringer med tidligere og igangværende projekter der samarbejder med oprindelsessamfund, for at udveksle og udvikle forudsætningerne for at imødekomme både nationale og internationale forventninger i arbejdet med kulturarv.

Kitikmeot Heritage Society

Kitikmeot Heritage Society

Kitikmeot Heritage Society er en inuit organisation med base i Cambridge Bay, Nunavut. Organisationen beskæftiger sig især med projekter, der vedrører formidling af den lokale inuitiske kulturarv samt undervisning i traditionel inuitisk viden.

Kulturhistorisk Museum, Oslo

Kulturhistorisk Museum, Oslo

Kulturhistoriske Museum i Oslo er en del af det nordiske kuratoriske netværk, som Nationalmuseet har taget de første skridt imod at etablere. Kulturhistorisk Museum huser en Arktisk samling fra Gjoa Haven, som den norske polarforsker Roald Amundsen indsamlede i årene 1903-1905. Museet har siden 2010 samarbejdet med den Inuitiske organisation Nattilik Heritage Centre om at tilgængeliggøre materialet fra Amundsens ekspedition. Læs mere om Gjoa Haven projektet ved at klikke på linket herunder.

Carleton Universitet

Carleton Universitet

Afdelingen Geomatics and Cartographic Research Centre på Carleton Universitet har sammen med Kitikmeot Heritage Society udviklet konceptet bag en ny digital platform kaldet ”the Fifth Thule Atlas”. I 2014 blev Nationalmuseet en del af dette samarbejde, og har siden været med i udviklingen af denne platform.

Nordiska Museet, Stockholm

Nordiska Museet, Stockholm

Nordiska museet i Stockholm tager også del i Tumisiut projektets nordiske kuratoriske netværk.

Samarbejdspartnere

Tumisiut projektet har modtaget støtte fra Nordisk ministerråd, Nordens naboer i vest.