Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

ArCo

Ageing Study of Treated Composite Archaeological Waterlogged Artefacts (ArCo)

ArCo er et JPI-JHEP (Joint Pilot transnational call - Joint Heritage European Programme) projekt finansieret af EU og administreret, for den Danske parts vedkommende, af Det Frie Forskningsråd (bevillings-ID: DFF – 1319-00351). Det omhandler ældningsrelaterede problemer på konserveret arkæologisk træ. Projektet er et samarbejde imellem fem europæiske grupper; en Fransk konserverings og forskningsenhed (ARC-nucleart), et Italiensk universitet (DCCI) en italiensk virksomhed (ARCHA), et laboratorium (M&M) på Danmarks Nationalmuseum samt et Norsk Kulturhistorisk Museum (KHM).

Kort projektbeskrivelse
Figur 1: Salt udfældning på overfladen af konserveret arkæologisk træ genstand fra et skibsvrag.

Kort projektbeskrivelse

ArCo-projektet omhandler bevaringsproblemer for arkæologisk træ efter konservering. Man ser nogle gange at konserverede arkæologiske trægenstande som har været vanddrukne, eksempelvis skibsvrag, får salt pletter på overfladen længe efter konservering (figur 1). Nogle gange opstår der også andre problemer så som fald i pH og muligvis mekanisk svækkelse af træet. Under tiden på havbunden indlejres forskellige stoffer i træet hvilket er baggrunden for de nævnte saltudfældninger. Der er imidlertid en del andre faktorer som også kan påvirke processerne, f.eks. menes der at være forskel på hvilke imprægneringsmidler der er anvendt under konserveringen. Der kan også være en mulig sammenhæng med luftfugtighed og måske ustabilt klima der hvor genstanden opbevares eller udstilles efter konservering.

ArCo
Figur 2: Klimaskab hvor træprøver udsættes for svingende klima.

Under ArCo vil en række prøver af konserveret arkæologisk træ, behandlet med forskellige imprægneringsmidler og af forskellig oprindelse, blive undersøgt. Prøverne vil blive udsat for en kunstig ældningsproces i et skab hvor klimaet svinger i en døgncyklus (figur 2). Genstandene vil blive filmet inde i klimaskabet så man kan følge eventuel dannelse af saltpletter. Der vil også blive målt sorptionsisothermer på prøverne med et Dynamic Vapor Sorption (DVS) instrument på Nationalmuseet sådan at eventuelle forskelle i genstandenes fugt affinitet kortlægges. Før og efter ældning i klimakammeret vil der blive udført en række kemiske analyser således at eventuelle ændringer i prøvernes kemiske sammensætning som følge af det ustabile klima bliver beskrevet.

Kommende arrangementer

Opstartsmøde i april 2014

 

Publikationer

Kutzke, H., Łucejko, J.J., Modugno, F., Mortensen, M., Chaumat, G., Gambineri, F., The ArCo Project: 

Ageing Study of Treated Composite Archaeological Waterlogged Artefacts, ICOM-CC, HERITAGE WOOD: RESEARCH & CONSERVATION IN THE 21ST CENTURY, National Museum in Warsaw, Poland, 28 - 30 October, 2013.