Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Om projektet

Hvad kan museer bidrage med i forhold til integration?

Vi vil udforske museers mulighed for at styrke nye borgeres tilhørsforhold og oplevelse af at være medborger i deres nye land. Medborgerskab kræver forståelse og viden om samfundet, men også at kunne tage aktivt del i fællesskabet.

Kulturhistoriske museer er fyldt med fortællinger om den historiske udvikling af grundlæggende demokratiske strukturer og værdier. Museer kan derfor fungere som en vigtig platform, for diskussioner om fremtidens samfund.

I CULINN projektet vil vi arbejde med nye måder at bringe civilsamfundsaktører og flygtninge sammen i fællesprojekter. Gennem fællesprojekter vil nye borgere, gennem praktisk deltagelse, få øget indsigt i hvordan man i Danmark gør brug af sin demokratiske stemme. Projekterne kan også bidrage til et udbygget netværk og kendskab til lokalsamfundet. 

Flygtningene hjælper museerne

Museerne forventer også selv at lære af samarbejdet med flygtninge. Museerne får mulighed for at styrke deres interkulturelle kompetencer gennem den mangfoldighed og det udsyn, som flygtninge med andre kulturelle erfaringer repræsenterer.

Projektet stiler derfor mod både at støtte nye borgere, og opsamle erfaringer med udviklingen af nye metoder i museumsarbejdet. Allerede i 2019 vil fem lokalmuseer teste nye arbejdsmodeller, baseret på projektets erfaringer. Endelig er det et mål, at dele projektets resultater med alle de danske museer. 

Internationalt museumsarbejde

Projektet lægger sig tæt op ad den internationale museumsorganisations (ICOM) forståelse af at museer skal tjene samfundet og dets udvikling. Museerne har, mener ICOM, et potentiale til at støtte og styrke demokratiet og deltagelse i samfundet, samt bidrage til et bæredygtigt samfund, hvor potentialerne ved et mangfoldigt samfund kan udfoldes.

Også i Danmark er der en stigende bevidsthed i museumsverdenen for betydningen af, at museer rækker ud mod befolkningen, med afsæt i deres demokratiske forpligtelser. Men hvordan realiserer museer denne intension i praksis?  Dette søger CULINN projektet at udforske.