Historisk viden

Større forskningsprojekter

Tales of Bronze Age Women

Tales of Bronze Age Women er et 3-årigt tværfagligt forskningsprojekt som undersøger mobilitet, identitet og samfundsroller hos bronzealderkvinder i Danmark. Projektet, som er støttet af Carlsbergfondet, benytter de nyeste forskningsmetoder inden for biomolekylær-, biokemisk-, antropologisk og arkæologisk analyse til at undersøge skeletmaterialet.

Tumisiut Projektet

Tumisiut Projektet vil i samarbejde med internationale og nordiske partnere revitalisere det omfattende materiale fra den 5. Thule Ekspedition i en lærerig og nysgerrig proces, der vil kaste nyt lys på vores nuværende viden om befolkninger i Arktisk Canada, Alaska og Sibirien, om 5. Thule Ekspeditionen og om museets unikke samlinger.

ArCo projektet

ArCo er et multinationalt, EU støttet forskningsprojekt der behandler ældringsrelaterede problemer på konserveret arkæologisk træ. Under ArCo vil en række prøver af konserveret træ, behandlet med forskellige imprægneringsmidler og af forskellig oprindelse, blive undersøgt.

Læs mere om ArCo

CATS - Centre for Art Technological Studies and Conservation

Nationalmuseet har siden 2011 været en del af CATS, der er et center for kunstteknologiske studier og bevaring. CATS blev etableret i 2011, i et samarbejde imellem Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst og Kunstakademiets Konservatorskole.

Centret er specialiseret i teknisk kunsthistorie, og varetager konservatorers, naturvidenskabsfolks og kunst- og kulturhistorikeres tværvidenskabelige forskning i og viden om kunstværkers og den visuelle kulturarvs tilblivelse, teknikker og materialebrug. Hvad enten dette omhandler billedkunsten i maleri og bemalet skulptur eller i malede rumudsmykninger. Desuden er det CATS mål at forbedre kortlægningen og metoderne til diagnosticeringen af de komplicerede og mangeartede ældningsprocesser, der foregår i den visuelle kulturarv, til brug for efterfølgende behandling og bevaring.

Læs mere om CATS

Center for Tekstilforskning (CTR)

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Tekstilforskning (CTR) har siden 2010 været indlejret i Nationalmuseet. CTR udforsker i perioden 2010-2015 forholdet mellem tekstil/skind, miljø og samfund. I forskningsprojektet Textile Crafts and Cultures vil vores forhistories tekstil- og skindteknologi og -produktion blive undersøgt. Særlig fokus er Nationalmuseets unikke samlinger af tekstiler- og skinddragter fra bronzealderen og ældre jernalder.

Læs mere om CTR

Førkristne kultpladser

Førkristne kultpladser er et forskningsprojekt om jernalderens og vikingetidens hedenske religion, der har som formål henover en 5-årig periode at udforske og beskrive udviklingen af den førkristne religion i det 1. årtusinde e.Kr. i et internationalt, tværvidenskabeligt samarbejde omfattende både humanistiske og naturvidenskabelige discipliner.

Læs mere om projektet 'Førkristne kultpladser'.

Serampore Initiativet

Nationalmuseets Serampore Initiativ arbejder med at dokumentere og bevare den fysiske kulturarv fra Frederiksnagore (i dag Serampore), der var en fransk handelsstation i Indien 1755-1845. Desuden vil Initiativet skabe ny viden samt udbrede kendskabet til Serampore gennem forskning og formidling af den fælles dansk-indiske historie.

Læs mere om Serampore Initiativet

Jellingprojektet

Jellingprojektet er et forsknings- og formidlingsprojekt, der tager afsæt i de enestående monumenter i Jelling - et anlæg, der markerer såvel overgangen fra hedenskab til kristendom som etableringen af den danske kongemagt i vikingetiden. Projektet undersøger den forvandling, det danske samfund gennemgik i løbet af vikingetiden og den tidlige middelalder under stærk påvirkning udefra, ikke mindst fra naboerne syd for grænsen.

Læs mere om Jellingprojektet.

Finding Old Sikyon

Den antikke græske bystat Sikyon vest for Korinth var et meget berømt center for kunst og håndværk i arkaisk og klassisk tid. I 303 f. Kr. blev byen ødelagt af Demetrios Poliorketes og herefter genopbygget i et område tæt på, hvor byen bedre kunne forsvares. Mens den nye, hellenistiske by er kendt fra gamle og nye udgravninger, er der stadig stor uklarhed omkring placeringen af det gamle Sikyon. Det er meget sandsynligt, at den tidlige by lå på en stor slette mellem plateauet, hvor den hellenistiske by ligger, og havet. Siden 2015 har et stort samarbejdsprojekt mellem Nationalmuseet, Det Danske Institut i Athen og Eforatet i Korinth med støtte af Carlsbergfondet påbegyndt omfattende undersøgelser af byens beliggenhed og karakter, dens særlige bebyggelses- og infrastruktur, såvel som dens bygninger, kunst og håndværk.

Læs mere om Finding Old Sikyon.

Tværgående satsningsområde

Nordlige Verdener

Nationalmuseet har iværksat sin hidtil største, tværgående forskningssatsning: 'Nordlige Verdener'. Initiativet skal fra 2009 - 2013 producere og formidle ny viden og indsigt om forholdet mellem menneske og miljø i de sidste 15.000 år, med perspektivering til nutiden, hvor klimaændringerne er mærkbare.

Læs mere om satsningsområdet 'Nordlige Verdener'.

Del denne side