Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Ph.d. på Nationalmuseet

Nationalmuseet giver i kraft af sin status som sektorforskningsinstitution (ABM-Institution) mulighed for at gennemføre en forskeruddannelse og opnå en ph.d.-grad i samarbejde med universiteterne efter de bestemmelser der findes i Bekendtgørelse nr. 1039 af 27/08/2013  om ph.d.-graden fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

På de forskellige universiteter findes desuden en række supplerende bestemmelser, som de enkelte fakulteter har formuleret for hvert deres område.

Se Københavns Universitet; Aarhus Universitet; Syddansk Universitet; Roskilde Universitet; Danmarks Tekniske Universitet; Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) og Aalborg Universitet.

De forskerstuderende er indskrevet ved de forskellige universiteters ph.d.-skoler med en hovedvejleder her og har desuden en eller flere interne vejledere på Nationalmuseet inden for de relaterede forskningsområder.

Opslag om interessetilkendegivelse

Nationalmuseet indkalder interessetilkendegivelser angående ansøgninger til Danmarks Frie Forskningsfonds virkemiddel Forskeruddannelse uden for universiteterne (ph.d.) i forventning om, at disse vil blive opslået med frist i begyndelsen af september 2024. Deadline for indsendelse af interessetilkendegivelse er onsdag d. 15. maj 2024

Normale krav til interessetilkendegivelsen
Nationalmuseet må i den forbindelse give tilsagn om værtskab og vejledning for 3 ansøgninger maksimalt. De tre projekter udvælges gennem en intern proces på baggrund af de indkomne interessetilkendegivelser. Hvis du ønsker at indsende en interessetilkendegivelse, skal du have opbakning fra en forsker fra museet, som skal give sit tilsagn om at være medvejleder. Tilsagnet skal endvidere indeholde en beskrivelse af, hvordan projektet passer til enhedens forskningsmiljø og Nationalmuseets strategi.

Du kan downloade hele opslagsteksten med retningslinjer her