Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud
VidenSkaber


NYT SAMARBEJDE

Nationalmuseet har indgået et nyt og spændende samarbejde med Videnskabernes Selskab i forbindelse med forskningsformidlingsprojektet VidenSkaber. Nationalmuseets forskningscenter for sociale bymodeller (SUMO) bidrager med borgerinddragende workshops og modelbyggeri med afsæt i centerets oplevelsesbaserede forskningsmetode.


HVORDAN VED VI DET?

VidenSkaber er et mødested. Her sætter vi borgere og forskere sammen for at diskutere hverdagens store problemstillinger. Vi skaber og deler viden, når vi i borgerinddragende workshops udforsker hverdagsnære og aktuelle problemstillinger og insisterer på at stille spørgsmålet: Hvordan ved vi det? Og vi gør det sammen med nogle af Danmarks dygtigste forskere på tværs af de videnskabelige discipliner.

Videnskabernes Selskab ønsker med VidenSkaber at bringe videnskaben ud i hverdagen og invitere hverdagen ind i videnskaben. Målet er, at flere får indsigt i, hvordan videnskaben arbejder, og hvordan den kan bidrage, når vi skal finde løsninger på samfundets store udfordringer.HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN?

Hvad er et godt hjem for dig, din nabo og planeten? I 2023 er årets tema for VidenSkaber ”Hvordan skal vi bo i fremtiden?”. Gennem borgerinddragende workshops ser vi nærmere på, hvordan hjemmet og det byggede miljø påvirker vores sundhed, former vores fællesskaber og sætter aftryk på klimaet.

Det gør vi ved at besøge fem forskellige byer og boligområder rundt i landet med afsæt i temaerne Mental sundhed og rekreative uderum, Privatliv i byen, Nærmiljø og fællesskaber, Energiforbrug i hverdagen og Tryghed. I løbet af de borgerinddragende workshops lader vi den forskningsbaserede viden og borgernes selvoplevede erfaringer mødes. Det gør vi ved at bygge fysiske modeller med afsæt i borgernes bud på fremtidens hjem.

Ambitionen er at skabe en uformel dialog og et legende rum, hvor vi med de fysiske materialer i hænderne bliver nysgerrige og klogere på emnet sammen. De fysiske modeller bliver opsamlingen på den viden, som workshoppen har genereret, og vil herefter kunne bidrage til igangværende lokal byudvikling og nye perspektiver for aktuel forskning på området.

Besøg den digitale udstilling "Hvordan skal vi bo i fremtiden?".DEN STORE FINALE

Alle, der deltager i workshoppene, inviteres med til Den Store Finale på Nationalmuseet den 22. januar 2024. Her vil de fysiske modeller blive udstillet og formidle borgernes bud på fremtidens hjem. De borgerinddragende workshops er udviklet i et samarbejde mellem Videnskabernes Selskab og Nationalmuseets Forskningscenter for Sociale Bymodeller (SUMO).

VidenSkaber er støttet af Carlsbergfondet, Novo Nordisk Fonden og Lundbeckfonden.PRESSE OG MEDIEOMTALEVidenSkaber
VidenSkaber
VidenSkaber

VidenSkaber
VidenSkaber


Events og workshops

I november 2023 finder du SUMOs borgerinddragende workshops i VidenSkaber i følgende byer:

Holstebro (2. november)

Aalborg (10. november)

Varde (19. november)

Odense (23. november)

Høje-Taastrup (30. november)

Alle, der deltager i workshoppene, inviteres med til den store finale på Nationalmuseet den 22. januar 2024.

VidenSkaber er støttet af Carlsbergfondet, Novo Nordisk Fonden og Lundbeckfonden.