Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud
Høje-Taastrup


WORKSHOP:

TRYGHED OG BELYSNING

Torsdag d. 30. november 2023 - Beboerhuset i Gadehavegård)


Hvad forbinder du med tryghed? Og hvad er et attraktivt boligområde for dig? Deltag i en modelworkshop om, hvordan vi skal bo i fremtiden, og få din model udstillet på Nationalmuseet sammen med modeller fra fem workshops rundt i landet.

Sammen med Det Spirer i Gadehavegård - Den Boligsociale Helhedsplan, Boligselskabet DFB, Domea, Kroppedal Museum og Forskningscenter for Sociale Bymodeller på Nationalmuseet inviterer VidenSkaber til modelworkshop. Her undersøger vi, hvad belysning betyder for skabelsen af almene boligområder, der er attraktive og trygge.

Overalt, hvor vi bor og opholder os, bruger vi lys til at skabe sociale rum. Lys har derfor stor betydning for, hvordan vi oplever et område. For lidt lys gør os utrygge, for meget lys skræmmer folk væk. Liv og aktivitet på fællesområder skaber derimod tryghed, men vores oplevelse af, hvad der er et attraktivt område at opholde sig i, er forskellige. Det, der dækker et behov for nogle, kan være utrygt forandre.

Vi spørger derfor: Hvad forbinder du med tryghed? Og hvad er et attraktivt boligområde for dig?

Med os til workshoppen har vi professor i etnologi Mikkel Bille og lektor i teknoantropologi Anders Koed Madsen. Sammen sætter de rammen for, hvordan vi kan tale om diversitet og byoplevelse, tryghed og belysning. Vi starter workshoppen med en gåtur i området, hvor hver deltager tager seks billeder af, hvad de oplever som trygt, utrygt, attraktivt, uattraktivt osv. Herefter skal deltagerne sammen med Real Produktion lave deres eget lysdesign.

I løbet af modelworkshoppen lader vi den forskningsbaserede viden og borgernes selvoplevede erfaringer mødes. Ambitionen er at skabe en uformel dialog og et legende rum, hvor vi med de fysiske materialer i hænderne bliver klogere på emnet sammen. De fysiske modeller bliver opsamlingen på den viden, som workshoppen har genereret, og vil herefter kunne bidrage til igangværende lokalbyudvikling og nye perspektiver for aktuel forskning på området.

Workshoppen er udviklet i samarbejde med Forskningscenter for Sociale Bymodeller på Nationalmuseet.

Tilmelding foregår via Det Spirer i Gadehavegård - Den Boligsociale Helhedsplan. Alle, der deltager i workshoppen, inviteres med til den storefinale på Nationalmuseet den 22. januar 2024. Der arrangeres fælles transporttur/retur.


Tid & sted

Dag: Torsdag d. 30. november 2023

Tid: Kl. 16:00 - 19:00

Sted: Beboerhuset i Gadehavegård, Øksen 33, 2630 TaastrupMød forskerne


Høje-Taastrup

Kristine Engemann Jensen

Kristine Engemann Jensen, ph.d. i biologi, er gæsteforsker på Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, og biodiversitetskonsulent hos design-studiet SLA. Hun har en naturfaglig baggrund med en ph.d. i biologi om, hvordan klima, miljø og mennesker påvirker plantediversitet. I dag forsker hun i synergier mellem natur og psykisk sundhed. Hun arbejder i øjeblikket på et tværfagligt projekt om grøn byudvikling i Sydafrika, der kombinerer perspektiver fra geografi, økologi, landskabsarkitektur, geografi og transformation for at skabe multifunktionelle grønne byrum.

Høje-Taastrup

Kristine Engemann Jensen

Kristine Engemann Jensen, ph.d. i biologi, er gæsteforsker på Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, og biodiversitetskonsulent hos design-studiet SLA. Hun har en naturfaglig baggrund med en ph.d. i biologi om, hvordan klima, miljø og mennesker påvirker plantediversitet. I dag forsker hun i synergier mellem natur og psykisk sundhed. Hun arbejder i øjeblikket på et tværfagligt projekt om grøn byudvikling i Sydafrika, der kombinerer perspektiver fra geografi, økologi, landskabsarkitektur, geografi og transformation for at skabe multifunktionelle grønne byrum.