Salg og ydelser

Stenkonservering

På stenværkstedet konserverer og restaurerer vi såvel udendørs som indendørs stenmonumenter. Udendørs monomenter kan være fritstående gravminder, skulpturer og bygningsudsmykninger. Indendøre, ofte i kirker, er sten anvendt til døbefonte, epitafier, altre og buster. Stenkonservering udføres fortrinsvis in situ i landets kirker og historiske huse, men også på værkstedet i Brede. Både institutioner og privatpersoner kan få udført opgaver.

I Danmark er næsten alle sten importeret - nogle sten er transporteret hertil af isen i istiden, mens andre er kommet til landet ved import. Bornholm er den eneste danske undtagelse, da der her findes grundfjeld.

Sten er først og fremmest anvendt til kirkebyggeri, bygningsudsmykninger som portaler, gesimser og vinduesindramninger samt meget ofte til gravminder.

De ældste monumenter fra romansk tid er hovedsagligt hugget i granit eller gnejs. I Renæssancen dominerer kalksten fra Øland og den gotlandske sandsten. I nyere tid kommer flere forskellige typer bjergarter til landet bl.a. marmor fra norske Gjellebekk- og Carara fra Italien.

Bevaring af bjergarter vanskeliggøres i takt med udtalt belastning af omgivelsernes påvirkninger, hvorfor konservering bør foretages i tide. Før sten konserveres er det vigtigt, at der foretages grundige forundersøgelser, således at man vælger den bedst mulige behandling.
Nedbrydning af sten skyldes ofte saltvandringer, dannelse af sorte gipsskorper på overflader samt angreb af eksempelvis alger, lav og mos. Dertil kommer mekaniske skader forårsaget af sprængninger, som kan skyldes jern,der ruster og ekspanderer, vand der ved vintertide fryser og ekspanderer eller andre fysiske påvirkninger. I kirker kan stenmonumenter være markant tilsmudsede grundet os fra stearinlys igennem århundreder.

Behandling af sten består i rensning af overflader. Ved hjælp af moderne rensningsmetoder er det muligt at foretage en nænsom rensning, der bevarer stenens oprindelig overflade. For eksempel anvendes dampafrensning, opløsning af belægninger med lerpakninger og rensning med laserlys. Desuden foretages udtrækning af salte og imprægnering af nedbrudte overflader for at styrke strukturen. Skader og mangler kan eventuelt restaureres ved udfyldning eller modellering af manglende dele. Arbejderne dokumenteres fotografisk, grafisk og skriftligt før, under og efter behandling.

Nationalmuseet gennemfører såvel besigtigelser som større undersøgelser af udsmykninger i sten. En sådan undersøgelse kan bl.a. indeholde registrering af bevaringstilstanden i form af et grafisk skadeskort, kortlægning af geologiske egenskaber samt klimamåling over 1 år. Man kan endvidere dokumentere 3-dimentionelle former ved lysscanning, som eventuelt kan sammenlignes med ældre kopier.

Stenværkstedet rådgiver også i forbindelse med flytning af monumenter, daglig vedligeholdelse samt udforming af skadesdokumentation.

Bevaring & Naturvidenskab

I.C. Modewegsvej, Brede
DK-2800 Kgs. Lyngby
Tlf:   +45 33 13 44 11
Fax: +45 32 51 49 00
E-mail

Google Maps 

Del denne side