Salg og ydelser

Bygninger og farvearkæologiske undersøgelser

Nationalmuseet konserverer og restaurerer malede dekorationer på museer, slotte og herregårde, offentlige institutioner samt på almindelige bygninger.

Vi foretager farvearkæologiske undersøgelser, som bl.a. henvender sig til bygherrer og myndigheder, der før restaurering af fredede eller bevaringsværdige ejendomme ønsker oplysninger om bygningens farveholdning gennem tiderne.

Et grundigt kendskab til bygningens farver er medvirkende til at give et kvalificeret grundlag for de beslutninger, som skal træffes i forbindelse med et restaureringsprojekt. Farvearkæologiske undersøgelser af interiører og eksteriører kan afsløre farver og farveholdninger, der har været en integreret del af en bygnings udtryk, både ved opførelsen og gennem skiftende tider.

Farver og dekorationer indgår i datering af de enkelte bygningsdele, således at man kan afgøre, hvad der er originalt, og hvad der er senere tilføjelser. Konservatorerne bør derfor inddrages så tidligt som muligt i planlægningen af restaureringen af en bygning.

De forskellige undersøgelsesmetoder kan for eksempel omfatte farveafdækninger/farvetrapper, udtagning af farveprøver til farvesnit samt bindemiddel- og pigmentanalyser.

Bevaring & Naturvidenskab

I.C. Modewegsvej, Brede
DK-2800 Kgs. Lyngby
Tlf:   +45 33 13 44 11
Fax: +45 32 51 49 00
E-mail

Google Maps 

Del denne side