Salg og ydelser

Konservering og restaurering af mural og kalkmaleri

Kalkmaleriværkstedet arbejder med konservering og restaurering af kalkbaserede vægmalerier. Det drejer sig i de fleste tilfælde om kalkmalerier i danske middelalderkirker, men kan også være yngre dekorationer fra det 19. eller 20. århundrede. Arbejdet bliver som regel udført in situ, altså på stedet, men det hænder, at værkstedet arbejder med vægmalerier, der enten skal flyttes eller er flyttet fra deres oprindelige plads, typisk i form af aftræk.

I Danmark er der fundet kalkmalerier i mere end 600 kirker. De spænder over en periode på mange hundrede år, helt tilbage fra slutningen af 1000-tallet op til 1600-tallet, ja sågar senere endnu. De fleste af disse kalkmalerier blev på et tidspunkt kalket over og senere genfundet og istandsat i 1800- og 1900-tallet.

Kalkmaleriværkstedet udfører til stadighed afdækning og konservering af nyfundne kalkmalerier, men det primære arbejde består i at istandsætte allerede fundne og restaurerede kalkmalerier.

Kalkmalerierne i de danske kirker udsættes hele tiden for nedbrydning. De bliver med årene dækket af snavs og måske angrebet af mikroorganismer. Sætninger i bygningens murværk fører til revner og løstsiddende puds, mens skader på tagværk kan føre til fugtskader. Opvarmning af kirkerummet kan føre til saltudblomstringer på bygningens indvendige overflader, hvilket betyder, at kalkmalerierne - ligesom kirken og dens inventar i øvrigt - skal gennemgå jævnlig vedligeholdelse.

Arbejdsprocessen kan variere betragteligt fra ét projekt til et andet, men en istandsættelse vil typisk bestå i en nænsom rensning af vægmaleriets overflade samt udbedring af skader i murværk, puds og kalklag. Løstsiddende puds- og kalklag lægges fast og løstsiddende farvelag imprægneres. I udførelsen lægges der vægt på at anvende kalkbaserede materialer, der ligger tæt på det oprindelige maleris materialeegenskaber. Afslutningsvis bliver der foretaget en farvemæssig udbedring i form af retouchering. Arbejdet dokumenteres både skriftligt, grafisk og fotografisk.

Til grundlag for istandsættelsen ligger en indledende undersøgelse (forundersøgelse) som blandt andet inkluderer en undersøgelse af klimaforholdene omkring malerierne. På baggrund af forundersøgelsen udarbejdes et forslag til konservering.

Værkstedet udfører mange store istandsættelser af danske kalkmalerier, og derudover rådgiver vi i forbindelse med indvendig og udvendig kalkning (kalkningstjenesten) og yder ekstern konsulentbistand ved istandsættelse af kalkmalerier.

Bevaring & Naturvidenskab

I.C. Modewegsvej, Brede
DK-2800 Kgs. Lyngby
Tlf:   +45 33 13 44 11
Fax: +45 32 51 49 00
E-mail

Google Maps 

Del denne side