Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Konservering og restaurering af bemalet inventar

Detalje af Frederik Leiel epitafium
Detalje af Frederik Leiel epitafium
Karyatide fra Frederik Leiel epitafium
Karyatide fra Frederik Leiel epitafium
Anetavlen i Nykøbing Falster Klosterkirke
Anetavlen i Nykøbing Falster Klosterkirke før konservering
Kvindefigur fra Gurrebytavlen
Kvindefigur fra Gurrebytavlen

Nationalmuseet konserverer bemalet inventar for museer, kirker, slotte og herregårde, offentlige institutioner samt privatpersoner.

Vi udfører konservering og restaurering af bemalede genstande på forskellige typer bærende materiale, også etnografica fra alle steder i verden.

Mange kirkers malede inventar stammer helt tilbage fra middelalderen. Dette gælder især altertavler, krucifikser og helgenbilleder, der den dag i dag repræsenterer en tid, hvor maler- og forgylderarbejde håndværksmæssigt var af meget høj kvalitet. Senere epoker som 1500- og 1600-årenes renæssance og barok har bidraget med fint udskåret og bemalet træinventar både i kirker og borgerhuse.

Kirkernes prægtige inventar har svært ved at tåle nutidens opvarmning og luftforurening. Mange steder viser der sig tendens til nedbrydning, tilsmudsning samt afskalning af farvelag og forgyldning. Hvis skaderne opdages i tide, er der gode muligheder for at behandle dem, så farvelagene bevares for eftertiden.

Vi udfører mange forskellige undersøgelser af genstande. Her kan blandt andet nævnes røntgenoptagelser, UV- og infrarødoptagelser, som kan påvise skader, man måske ikke ville opdage med det blotte øje. Vi kan derudover lave analyser af farvelagenes bindemiddel og de anvendte pigmenter.

Vi rådgiver også vedr. rengøring og vedligeholdelse samt håndtering og opbevaring af forskellige gentande.

Bevaring

I.C. Modewegsvej, Brede
DK-2800 Kgs. Lyngby
E-mail

Google Maps