Salg og ydelser

Konservering og restaurering af bemalet inventar

Værkstedet udfører konservering og restaurering af bemalede genstande på forskellige typer bærende materiale. Genstandende kan komme fra kirker, bondehuse og herregårde, men det kan også være etnografica fra alle steder i verden.

Mange kirkers malede inventar kan stamme helt tilbage fra middelalderen. Dette gælder især altertavler, krucifikser og helgenbilleder. Meget inventar repræsenterer den dag i dag en tid, hvor maler- og forgylderarbejde håndvæksmæssigt var af meget høj kvalitet. Senere epoker som 1500 og 1600-årenes renæssance og barok har bidraget med fint udskåret og bemalet træinventar både i kirker og i borgernes huse.

Kirkernes prægtige inventargenstande har svært ved at tåle nutidens opvarmning og luftforurening. Mange steder viser der sig tendens til nedbrydning, tilsmudsning samt afskalning af farvelag og forgyldning. Hvis skaderne opdages i tide, er der gode muligheder for at behandle dem, så farvelagene bevares for eftertiden.

Nationalmuseet kan lave mange forskellige undersøgelser af genstande. Her kan blandt andet nævnes røntgenoptagelser, UV- og infrarødoptagelser, som kan påvise skader, man måske ikke ville opdage med det blotte øje. Vi kan derudover lave analyser af farvelagenes bindemiddel og de anvendte pigmenter.

Konservatorerne kan altid rådgive i forbindelse med rengøring og vedligeholdelse samt håndtering og opbevaring af forskellige gentande.

Værkstedet udfører både arbejde for større institutioner og for privatpersoner.

Bevaring & Naturvidenskab

I.C. Modewegsvej, Brede
DK-2800 Kgs. Lyngby
Tlf:   +45 33 13 44 11
Fax: +45 32 51 49 00
E-mail

Google Maps 

Del denne side