Salg og ydelser

Konservering og restaurering af arkæologiske fund

Nationalmuseet konserverer og restaurerer arkæologiske fund for museer både i Danmark og i udlandet.

De genstande, som arkæologerne finder, ser ofte helt anderledes ud end de gjorde, dengang de var i brug. Eksempelvis vil genstande af kobber eller bronze ofte være helt grønne af de kobberholdige salte, der udfældes på overfladen ved nedbrydning.

Jerngenstande er ofte rustet til ukendelighed, og den eneste måde, vi kan identificere, hvad rustklumperne indeholder, er ved at tage røntgenbilleder.

Vanddrukne organiske materialer er stort set altid nedbrudt af mikroorganismer. Hvis træ eller andet organisk materiale såsom læder, ben, rav, reb, tekstiler, fletværk mm. får lov til at tørre uden nogen form for behandling, kan det ødelægge dens originale form ved revnedannelser og materialekollaps. Derfor er konservering af sådanne materialer nødvendig. Konservering af vanddrukkent træ kræver specielle metoder. Vi imprægnerer primært med PEG efterfulgt af vakuum-frysetørring.

Til frysetørring råder Nationalmuseet over 3 vakuumfrysetørringsanlæg, hvoraf det ene er blandt de største i verden. Derudover er der på værkstedet særlige faciliteter (store kar, kranbane, løftegrej), som gør det muligt at modtage store og komplekse opgaver.

Der forskes kontinuerligt for at optimere konserveringsprocesserne, og derudover rådgiver vi med opbevaring af genstande in-situ og arkæologisk feltkonservering.

Bevaring & Naturvidenskab

I.C. Modewegsvej, Brede
DK-2800 Kgs. Lyngby
Tlf:   +45 33 13 44 11
Fax: +45 32 51 49 00
E-mail

Google Maps 

Del denne side