Materialeanalyse

Vi udfører analyser af materialeprøver i forbindelse med konservering og restaurering af alle former for museumsgenstande og kulturhistoriske objekter. 

Også i sammenhæng med arkæologiske udgravninger kan vi bidrage med naturvidenskabelige undersøgelser.

Et af analysegruppens kerneområder identifikation af maling. Vi analyserer både recent maling og malingsrester på arkæologiske fund. Både de organiske komponenter, bindemidlerne og de uorganiske, pigmenterne kan være omdannet til andre forbindelser og måske ikke længere være til stede i den oprindelige form. 

 Andre  typiske analyseopgaver er  kvantitativ bestemmelse af opløselige salte i historisk murværk. Analyse af metallegeringers sammensætning og karakterisering af organiske rester i arkæologisk keramik.

Analyserne foretages ved hjælp af optisk mikroskopi, klassiske vådkemiske metoder, scanning elektron mikroskopi, infrarød spektroskopi, røntgenfluorescens og gaskromatografi-massespektrometri.

Ingen analyseopgaver er ens. Derfor foretrækker vi at 

afgive et konkret tilbud i forbindelse med hver enkelt opgave fremfor at henvise listepriser for diverse standardopgaver.

Bevaring & Naturvidenskab

I.C. Modewegsvej, Brede
DK-2800 Kgs. Lyngby
Tlf:   +45 33 13 44 11
Fax: +45 32 51 49 00
E-mail

Google Maps 

Del denne side