Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Margrete 1. (1387 - 1396)

Biografi


Margrethe levede i høj grad op til sin far Valdemar 4. Atterdags dristighed og tæft for at dreje en situation til egen fordel. Og da hun samtidig også var udstyret med den fornødne tålmodighed til at vente til det rette øjeblik, lykkedes det hende at blive den reelle danske magthaver i 36 år, selvom hun aldrig havde titel af regerende dronning.

Da Valdemar Atterdag døde, fik hun således med en hurtig manøvre indsat sin søn Oluf 2. som konge og sig selv som formynder. Dette skete på bekostning af søsteren Ingeborgs søn Albrecht, der faktisk var blevet lovet tronen. Og da Oluf døde som 17-årig, lykkedes det atter Margrete at hindre Albrecht i at blive konge. Kun en uge efter Olufs død var hun blevet udnævnt til "fuldmægtig frue og husbond, Danmarks riges formynder". Tilsvarende titel opnåede hun kort efter også i Norge og Sverige. Hun fik også afgørende indflydelse på det kommende kongevalg, som hun i 1396 benyttede til at få indsat sin unge slægtning Erik 7. af Pommern som konge, men med sig selv som den egentlige regent.

Begivenheder


1388: Erik 7. af Pommern bliver norsk konge.
1388: Margrete vælges til regent i de tre nordiske lande.
1396: Erik 7. af Pommern vælges til konge i Danmark og Sverige.
1397: Danmark, Norge og Sverige sluttes sammen i Kalmar Unionen. Erik 7. af Pommern krones til konge over alle tre lande.

Slægten


Gift med: Håkon 6
Far: Valdemar 4. Atterdag
Mor: Helvig
Farfar: Christoffer 2.
Farmor: Euphemia af Pommern
Morfar: Hertug Erik Valdemarsen af Sønderjylland
Mor: Adelheid af Holsten
Børn: Oluf 2.