Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Frederik 2. (1559 - 1588)

Biografi

 

Frederik 2. blev født i 1534 på slottet i Haderslev. Han var ordblind, hvilket var en skavank, ingen i hans samtid kendte eller forstod. Derfor undgik han også som voksen så vidt muligt at skrive længere tekster, men dikterede i stedet mange, både vittige og skarpe breve, som vidner om, at der ikke var noget galt med hans begavelse eller hans interesse for landets styrelse. Selv mente han, at hans problemer skyldtes manglende uddannelse, og han lagde derfor senere meget vægt på at give sine børn en meget solid skolegang.

Allerede kort efter faderens død i 1559 erobrede han Ditmarsken sammen med sine farbrødre, de slesvig-holstenske hertuger Adolf og Hans (den ældre). Nogle år senere førte magtkampen om Norden til en langvarig krig mellem Sverige og Danmark (Den nordiske Syvårskrig). Krigen endte med nød og næppe med en dansk sejr, men magtbalancen var ikke ændret imellem de to lande, og omkostningerne var store.

I de sidste 18 år af Frederiks regeringstid oplevede riget en økonomisk og kulturel blomstring. Med kongen som aktiv støtte trivedes videnskaben, først og fremmest gennem Tycho Brahes internationale forskningscenter på øen Hven i Øresund, og renæssancekunst kastede glans over kongen og det danske rige. Han lod opføre det pragtfulde og topmoderne renæssanceslot Kronborg ved indsejlingen til Øresund. Gennem byttehandel og køb skabtes store, sammenhængende krongodser af hensyn til både landbrug og jagt, og kongen fik anlagt et system af særlige kongeveje, der forbandt vigtige kongelige slotte og kun måtte benyttes af kongefamilien selv.

Begivenheder


1559: Frederik 2. erobrer Ditmarsken sammen med hertug Adolf og hertug Hans den ældre.
1563-1570: Den nordiske syvårskrig.
1567: Øresundstolden omlægges. De stærkt øgede indtægter går i kongens kasse.
1576: Kongen overdrager øen Hven til Tycho Brahe, for at den skal tjene som centrum for hans astronomiske forskning.
1581-1585: Kongetapeterne til Kronborgs store sal væves.
1585: Renæssanceslottet Kronborg står færdigbygget.


Gift med: Sophie af Mecklenburg
Far: Christian 3.
Mor: Dorothea af Sachsen
Farfar: Frederik 1.
Farmor: Anna af Brandenburg
Morfar: Magnus af Sachsen
Mormor: Cathrine af Braunschweig-Wolfenbüttel
Børn: Christian 4., Anna, Augusta, Elisabeth, Hans, Hedevig og Ulrik.