Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Christian 3. (1534 - 1559)

Biografi


Ved Frederik 1.´s død var det overvejende katolske rigsråd ikke begejstret ved tanken om Lutheraneren Christian 3. som konge. Katolikkerne foretrak Christians 12-årige halvbroder Hans, som man mente stadig kunne oplæres i den rette tro. Rigsrådet gav dog snart efter op, da grev Christoffer af Oldenburg og Lübeckkerne ville genindsætte Christian 2. I 1534 fik Christian 3. tilbudt tronen af de jyske stormænd, hvilket til gengæld fik almuen under ledelse af Skipper Clement til at gøre oprør. Lübeckkerne opgav dog krigen, og Christian nedkæmpede derefter Skipper Clement.

Christian 3. er først og fremmest kendt som kongen, der indførte Reformationen. Allerede 14 dage efter sejren over Skipper Clement, arresterede Christian landets biskopper, konfiskerede deres jord, og året efter fulgte en ny kirkeordning, som indførte den lutherske tro i Danmark.

Trods disse konflikter havde Christian stor afsky for krig, og han greb ved flere lejligheder ind fordel for freden. Da Christian døde blev der da også fra mange sider udtrykt oprigtig sorg. Den ulykkelige situation, der herskede, da han kom til, var blevet afløst af fred og fremgang.

Begivenheder


1534: Borgerkrigen "Grevens Fejde".
1534: Jysk bondeoprør under ledelse af Skipper Clement nedkæmpes.
1534: Lübeck angriber Slesvig-Holsten, mens Christoffer af Oldenburg indtager Sjælland.
1536: Christian fængsler de katolske biskopper og konfiskerer deres gods.
1537: En ny kirkeordning udsendes og stadfæster Reformationen.

Slægten


Gift med: Dorothea af Sachsen
Far: Frederik 1.
Mor: Anna af Brandenburg
Farfar: Christian 1.
Farmor: Dorothea af Brandenburg
Morfar: Johan af Brandenburg
Mormor: Margrethe af Sachsen
Børn: Frederik 2., Hans (den Yngre), Magnus