Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Studiebesøg i museumsgenstande


Interessen for Nationalmuseets samlinger er stor. Der er flere ønsker om at studere samlingerne end vi kan imødekomme. I disse år er mange ressourcer allokeret til flytning af magasiner, og ressourcerne til studiebesøg er betydeligt færre end tidligere.

Der er derfor fire årlige ansøgningsrunder til studiebesøg: 1. januar, 1. april, 1. august og 1. oktober. Der kan forventes svar på ansøgningen indenfor en måned.

Grundet omorganiseringen af magasiner vil nogle genstandsgrupper være utilgængelige for fremtag i længere perioder.
Ansøgningerne bliver prioriteret ud fra en vurdering af, i hvor høj grad studiebesøget kan forventes at bidrage med ny viden om samlingerne. – Det er ikke muligt at stå på venteliste.
Vi opfordrer til at kontakte den samlingsrelevante koordinator inden ansøgning, for at specificere ansøgningen. Vi anbefaler begrænsede antal genstande. Store fremtagninger er ikke mulige, uden eksterne bevillinger.

Ansøgningsskema til studiebesøg kan downloades her.


Besøg med prøvetagning, se separat ansøgningsskema her.Kontakt den relevante samling for yderligere information om studiebesøg


Spørgsmål og det færdige ansøgningsskema sendes til den samlingskoordinator der varetager den konkrete samling, som genstandene kommer fra: