Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Sagsgang og sagsbehandlingstid for danefæ

Sagsgang på Nationalmuseet

  1. Det lokale museum indberetter fundet via Fund og Fortidsminder.
  2. Nationalmuseet modtager en anmeldelse om fundet fra det lokale museum.
  3. Når genstandene er modtaget på Nationalmuseet, sker der en optælling, der skal samstemme med anmeldelsen.
  4. Anmeldelsen registreres i Nationalmuseets journalsystem.
  5. Genstandene fordeles til danefævurdering til de tre samlinger, der behandler danefæ – Oldtid, Middelalder og Renæssance samt Den kgl. Mønt- og Medaillesamling.
  6. Når genstandene er vurderet, sender Danefæsekretariatet et danefæbrev via digital post (E-post) og anviser en dusør, hvis genstandene er erklæret for danefæ. Det lokale museum får altid en kopi.
  7. Dusøren udbetales af Nationalmuseets Drifts- og Administrationsafdeling via NemKonto.
  8. Det lokale museum modtager genstande, der ikke er erklæret for danefæ.

Sagsbehandlingstider for danefæ

Nationalmuseet tilstræber den hurtigst mulige sagsbehandlingstid fra genstandene modtages fra det lokale museum til danefæbrevet afsendes fra Nationalmuseet.

For øjeblikket modtager Nationalmuseet store mængder genstande til danefævurdering, hvorfor sagsbehandlingstiden oftest vil være over 2½ år.

Genstandene behandles i den rækkefølge, de indkommer til Nationalmuseet, med mindre der er særlige omstændigheder. Dette kan være, at genstandene skal bruges i formidling (f.eks. udstillinger), eller at de har særlige konserveringsbehov. Man kan derfor ikke forvente at genstande, der er indleveret samme dag, kan blive færdigbehandlet samtidig.

Vi opfordrer alle til at holde sig orienteret via vores hjemmeside, som vi vil holde opdateret, såfremt sagsbehandlingstiden ændrer sig.

Vi beklager den lange sagsbehandlingstid.