Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud
Uddeponering

Uddeponering

Nationalmuseet har med glæde igennem mange år udlånt genstande til andre kulturinstitutioner. Nogle af disse udlån har haft status som uddeponeringer, idet det har givet mening at placere museumsgenstande på eksempelvis et lokalmuseum, hvor genstandene kan være fundet i lokalområdet.

Museumsgenstandene, der alle er af national kulturhistorisk værdi, tilhører Nationalmuseet. Derfor er der sat et landsdækkende projekt i gang, hvori alle genstande, der er uddeponeret før 2002, efterses og de kontraktmæssige forhold opdateres.

Alle henvendelser vedrørende uddeponeringer, der er aftalt fra 2002 og fremefter samt forespørgsler om fremtidige uddeponeringer, skal stiles til Udlånskontoret.

Formål

Formål

Projektets mål er at sikre at alle genstandene bliver opbevaret på bedste vis og stillet til rådighed for forskning og formidling.

 

The content element of type "tccontacts_plugin" has no rendering definition...