Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Frilandsmuseets Tegnestue - opmåling og rådgivning

Frilandsmuseets Tegnestue - opmåling og rådgivning
En præsentation af tegnestuens projekter- tryk på billedet

Frilandsmuseets tegnestue besidder en unik ekspertise indenfor bygningsantikvarisk dokumentation og bygningsopmåling. Tegnestuen lever en række bygningsantivariske tjenester ud af huset på bestilling.

Frilandsmuseets tegnestue samarbejder med en lang række partnere og eksperter, bl.a. Nationalmuseets Bevaringsafdeling.

Tegnestuen opmåler bygninger og kulturhistoriske levn i et digitalt 3D-format, forestår bygningsantikvarisk fotodokumentation eller leverer analoge opmålinger og arkitekttegninger.

Medarbejderne fungerer som konsulenter og rådgivere på mange forskellige typer opgaver vedrørende bevaring eller flytning af ældre bygningskultur.

Digital bygningsopmåling

Digital bygningsopmåling
Digital bygningsopmåling

Frilandsmuseets tegnestue kan levere en total digital opmåling af hele bygningsanlæg eller delvise detaljer.

Anlæg eller detaljer opmåles ved hjælp af en totalstation (præcision +/- 3 mm). Efterfølgende genereres digitalt tegningsmateriale på forskellige niveauer.

Særlige detaljer eller interiører kan efterfølgende håndopmåles, og håndmål og håndtegninger kan sammenføres med det digitale tegningsgrundlag.

Skitseopmåling: Skitseopmålingen er systemets laveste niveau.

En hurtig skitseopmåling med få målepunkter kan anvendes til foreløbig registrering, og som grundlag for supplerende skitser eller analoge opmålinger/tegninger. Skitseopmålingen kan efterfølgende udvides til et totalopmåling.

Totalopmåling: Anlægges opmåles og indmåles i sin helhed med totalstation. Detaljer og spor opmåles analogt, og målene indføres i den digitale model.

Totalopmålingen kan generere enhver type nødvendig tegning: plan, snit, opstalt, perspektiver, aksonometrier eller totale virtuelle modeller

Dokumentation og 3D-opmåling, bygninger & anlæg

Billedcollager: Billedeksemplet viser en 3D-opmåling fra en arkæologisk udgravning på Kronborg Slot.

Målingerne er koblet sammen med digitale billeder af det udgravede murværk.

Billedcollagen er et godt grundlag for videre dokumentation, til illustration eller videre bearbejdning af data.

Billedserierne kan udprintes i forskellig skala fra oversigtsbillede til minutiøs detaljeillustration.

Et pluk i opgaveporteføljen

Et pluk i opgaveporteføljen

Digital opmåling og fotodokumentation af herregården Nørre Wosborg.

Digital opmåling og rådgivning ved flytningen af graverboligen på Assistens Kirkegård i følge med Metrobyggeriet.

Opmåling af Jellingstenenes terræn som forberedelse til arkitektkonkurrence.

Bådopmåling for Skibsbevaringsfonden.

Digitale opmålinger, fotodokumentation og rådgivning i forbindelse med flere byhuse og værksteder til Den Gamle By i Århus.

The content element of type "tccontacts_plugin" has no rendering definition...