Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Lån af museumsgenstande fra Nationalmuseet

Nationalmuseet låner gerne og i stort omfang genstande ud til forskning og udstilling i ind- og udland.

Nationalmuseets genstande indgår dermed i udstillinger og formidling over hele Danmark og i særudstillinger på tværs af verden.

Genstande udlånes maks. 5 år ad gangen.

Hvem kan låne?

Nationalmuseet låner som hovedregel kun genstande til statsanerkendte og statslige museer og sammenlignelige institutioner i udlandet.

Nationalmuseet forbeholder sig ret til at give afslag på en låneanmodning, hvis

 • Genstanden indgår i museets egne udstillinger/formidlingsprojekter
 • Genstanden er udlånt til andre museer
 • Genstanden er reserveret til igangværende forskningsprojekter og analyseforløb
 • Genstanden er så skrøbelig eller i så dårlig bevaringstilstand, at risikoen ved håndtering og udstilling under udlån vurderes til at være for høj

 

Sagsbehandlingstid

 • Ikke komplicerede, almindelige udlån: 6 måneder
 • Komplicerede, omfattende og/eller internationale lån: 6-12 måneder
 • Udlån af våben omfattet af våbenlovens kontrolbestemmelser: påregn 12-18 måneder. Der kræves brugerbetalt deaktivering

Det betyder, at Nationalmuseet skal have modtaget låneanmodning med genstandsliste senest 6 måneder før et almindeligt udlån eksekveres.

 

Indledende rådgivning

Det er muligt at få indledende rådgivning om f.eks. genstandsliste og andre forhold til støtte for den formelle låneanmodning tidligt i dit planlægningsforløb.

Kontakt lånekontorets medarbejdere for yderligere information eller spørgsmål.

 

Hvad koster det?

Låner skal dække lånets direkte omkostninger:

 • Forsikring
 • Pakkematerialer
 • Genstandsfotografering til tilstandsrapport
 • Kurerers transport, indkvartering og diæter
 • Transport
 • Konserverings- og monteringsarbejder, hvis de er nødvendige for udlånet. Aftales altid på forhånd

 

Sikring og klima

Nationalmuseet fastsætter sikrings- og klimakrav til udstillingsstedet i forbindelse med udlånet.

Man kan komme ud for at skulle supplere eller udbygge eksisterende udstyr/faciliteter af hensyn til klima- eller sikringskrav.

 

Til download

En lånesag indeholder som minimum disse dokumenter. De fremsendes undervejs i en sag – Download her til orientering

Betingelser vedrørende udlån
Forsikringsklausuler, som skal indgå i forsikringspolicen
Facilitetsrapport (SFR Standard Facility Report). Udfyldes af Låner

Kontakt

Nationalmuseet, FSB Samlinger

I.C. Modewegsvej, Brede
DK-2800 Kgs. Lyngby


Google Maps