Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Hvad kan være danefæ?

Herunder følger de gældende kriterier for danefæ. 

Nationalmuseet arbejder løbende med danefækriterierne. Kriterierne der vedrører sjældenhed og kulturhistorisk værdi, justeres i forhold til det allerede indkomne genstandsmateriale. 

Men det betyder ikke at genstande, der ikke opfylder danefækriterierene, er uinteressante i en museal sammenhæng. Genstande der ikke kan erklæres for danefæ, kan meget vel have stor interesse og betydning for lokalmuseerne og deres arbejde med at bevare, belyse og formidle den lokale kulturhistorie. Det er fortsat vigtigt at finderne og lokalmuseerne løbende ser på fundene sammen.

Nationalmuseet vil derfor opfordre findere til altid at kontakte lokalmuseerne, når de finder kulturhistoriske genstande, også selvom de ikke opfylder danefækriterierne. 

 

Hittegods er aldrig danefæ.

 

Oldtid

Guld – alle genstande af guld er danefæ.

Sølv – alle genstande af sølv er danefæ (med undtagelse af enkeltfundne smelteklumper og dråber).

Bronze - Bestemmelige fibulaer er danefæ. Genstande med ornamentik eller indlægning (f.eks. emalje) kan være danefæ. Ubestemmelige, uornamenterede bronzegenstande er ikke danefæ. Smelteklumper, barrer og lignende værkstedsaffald tages ikke som danefæ.

Bly - støbemodeller til vikingetids smykker og vægtlodder med stempeldekoration eller indlægning af emalje, forgyldt bronze o. lign.(irske lodder) er danefæ. Uornamenterede vægtlodder og andre udekorerede genstande af bly og tin er ikke danefæ.

Jern - Helt usædvanlige og velbevarede stykker af jern kan være danefæ. Udekorerede våben, værktøj, rideudstyr og uornamenterede vægtlodder er ikke danefæ.

Sten - genstande af importeret stenart og halvædelsten er danefæ. Udekorerede stenredskaber er ikke danefæ.

Andre materialer - særligt sjældne genstande af glas, tekstil, tand, ben, træ, flint og keramik kan være danefæ. Ravsmykker er normalt danefæ.

Depotfund og skatte - genstande, der indgår i samlede skattefund, er danefæ uanset materialet.

Genstande med runer anden skrift og indridset ornamentik er altid danefæ. Dog er potteskår med dekoration normalt ikke danefæ.

Menneskeknogler – kranier og skeletdele fundet i moser og vådområder (moselig) er danefæ.

Middelalder og Renæssance

Guld – Alle genstande af guld fra middelalder eller renæssance er danefæ.

Sølv – Alle genstande af sølv fra middelalderen er danefæ (med undtagelse af enkeltfundne smelteklumper og dråber). Hele eller næsten hele genstande fra renæssancen med indskrifter og ornamentik kan være danefæ. Sølvgenstande fra nyere tid er kun i sjældne tilfælde danefæ.

Bronze – Hele genstande med ornamentik eller indskrift/mærke eller af anden særlig karakter (f.eks. indlagt med emalje) kan være danefæ. Uornamenterede bronzegenstande og fragmenter af bronzeobjekter er ikke danefæ. Brugsgenstande af bronze som fx taphaner, almindelige nøgler og hængelåse, knivskedebeslag og dupsko af bronzeblik, inklusive såkaldte vendiske knivskedebeslag, knivendedupper/mellemstykker, simple remspænder, salmebogsbeslag og lignende samt værkstedsaffald tages ikke som danefæ.

Bly og tinVægtlodder af bly kan være danefæ, hvis de har speciel dekoration eller udformning, som daterer stykkerne til middelalderen . Pilgrimstegn og middelalderlige genstande med indskrift er danefæ. Hele smykker af tin-/blylegering kan være danefæ. Bordtøj af tin fra senmiddelalder og renæssance kan være danefæ. Tenvægte af bly, ubestemmelige klædeplomber og yngre klædeplomber, eftermiddelalderlige bomærkesegl af bly og lignende tages ikke som danefæ.

Jern – Hele og usædvanligt velbevarede stykker, primært våben fra middelalderen og renæssancen kan være danefæ. Øvrige genstande af jern er ikke danefæ.

Sten – Ædelstene og ”halvædelstene” fra middelalder og renæssance er danefæ. Genstande af andre stenarter, f.eks. importeret porfyr (rejsealter), klæbersten, kan være danefæ.

Andre materialer – Unikke eller særligt sjældne genstande af rav, tand, ben, træ, glas og keramik eller tekstil kan være danefæ.

Depotfund og skatte – Genstande, der indgår i samlede skattefund eller samlede vragfund fra middelalder og renæssance, er danefæ uanset materialet.

Genstande med runer er altid danefæ. Genstande med latinske bogstaver (minuskler eller majuskler) kan være danefæ, jf. ovenfor.

Møntsamlingen

Mønter af guld uanset alder

Alle mønter fra oldtid, vikingetid og middelalder (fra 1536 og før)

Større sølvmønter, f.eks. dalermønter, fra efter 1536

Mønter i skattefund uanset alder (flere mønter nedlagt sammen)