Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Tales of Bronze Age Women/Tales of Bronze Age People

Tales of Bronze Age People

Tales of Bronze Age People - på dansk Bronzealdermenneskers fortællinger - er et Semper Ardens tværfagligt forskningsprojekt, som ligger i forlængelse af det igangværende forskningsprojekt ”Tales of Bronze Age Women”. Tales of Bronze Age People er ligeledes støttet af Carlsbergfondet. Formålet med det nye projekt er, at belyse hvilken betydning menneskers mobilitet har for den samfundsudvikling, der kan iagttages i løbet af bronzealderen. I forhold til ”Tales of Bronze Age Women” vil det nye projekt udvide udforskningen af menneskers mobilitet, ved gennem de kommende år at undersøge et yderligere antal kvinder samt mænd og børn, fra både rige og mindre rige grave. Fokus vil stadig være på dansk materiale. Projektet er tværfagligt, og anvender "state-of-the-art" naturvidenskabelige og fysisk antropologiske metoder, samt fylogenetiske analyser.

Ud over Nationalmuseets egen righoldige samling af humant materiale, samarbejdes med lokale museer vedrørende humant materiale fra tidligere og igangværende udgravninger. Resultaterne af de naturvidenskabelige analyser vil blive sammenholdt og integreret med de arkæologiske vidnesbyrd, for derigennem at opnå et mere detaljeret og velfunderet billede af mobilitet, handel og udveksling som kulturforandrende drivkræfter i bronzealderens samfund.

Tales of Bronze Age Women

Tales of Bronze Age Women - på dansk Bronzealderkvinders fortællinger - er et 3-årigt tværfagligt forskningsprojekt som undersøger mobilitet, identitet og samfundsroller hos bronzealderkvinder i Danmark. Projektet, som er støttet af Carlsbergfondet, benytter de nyeste forskningsmetoder inden for biomolekylær, biokemisk, antropologisk og arkæologisk analyse til at undersøge skeletmaterialet.

Forskningsgruppen

Forskningsgruppen

Projektleder Forskningsprofessor Karin M. Frei samarbejder med en række forskere med forskellige faglige ekspertiser og fra forskellige institutioner, herunder arkæologer, museumsfolk, genetikere, retsmedicinere, tekstil eksperter, geologer, geokemikere, antropologer m.fl.

Nyheder

Nyheder

Forskningen og dens resultater har interesse for et bredere publikum, og vi sigter på at gøre vores resultater tilgængelige via offentlige og sociale medier. Her kan du følge hvordan vi kombinerer forskellige discipliner med henblik på at kortlægge livshistorier fra fortiden.

Læs om projektet i nyheder

Publikationer

Vores mål er at formidle resultaterne af vores undersøgelser i en række peer review publikationer i internationale tidsskrifter, hvoraf nogle vil være Open Access (se nedunder) såvel som populærvidenskabelige tidsskrifter, konferencer, offentlige foredrag samt gennem offentlige og sociale medier.

Tales of Bronze Age Women/ Tales of Bronze Age People
Tales of Bronze Age Women/ Tales of Bronze Age People

Forskningsprojektet er støttet af Carlsbergfondet. Læs mere om om Carlsbergfondet og projektetfondets website